Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Besparingen OCMW vragen om grondige evaluatie! (persbericht CD&V OCMW-fractie)

vrijdag 03 okt 2014

Op de afgelopen OCMW-raad werd het tussentijds financieel rapport toegelicht. Dit rapport laat voorlopig een overschot noteren voornamelijk toe te schrijven aan sterke besparingen op de voedings- en personeelsuitgaven. De CD&V-fractie, bij monde van Marie-Paule Bockstal en Youri Vandervaeren, hoopt dat de besparingen op voeding niet ten koste van de kwaliteit zullen gaan en dat de personeelsbesparingen de werkdruk nog niet meer zal verhogen. Uit de recente werkbaarheidsmonitor blijkt immers dat de rusthuissector ondermaats scoort voor “werkbaar werk”. Deze sector heeft te kampen met problematisch hoge werkstress en een gebrek aan leerkansen, zo blijkt uit de bevraging.
  
De CD&V-fractie verkiest een ander pad te bewandelen aangaande structurele besparingsmaatregelen.

- herschikking van de leninglasten. De leninglasten kunnen sterk verlaagd worden nu de hypothecaire rente op een historisch laag niveau staat.
- aanpak inning schulden. Er kan korter op de bal gespeeld worden bij schuldinningen zodat de schuldbedragen niet onnodig hoog oplopen en uiteindelijk oninbaar dienen gesteld te worden.
- optimalisatie van de bezettingsgraad van de serviceflats.
- Verder kan onderzocht worden of een nog intensere samenwerking tussen gemeente en OCMW kan gerealiseerd worden. Met het oog op 2019 kan de functie van Schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter nu al samenvloeien tot 1 uitvoerend mandaat. Op die manier zal het Schepencollege 1 schepen minder tellen.

Het jaarverslag van 2013 bracht een opvallend hoog aantal uitdiensttredingen en absenteïsme aan het licht. In de strategische meerjarenplanning 2014-2019 werden een aantal actieplannen hieromtrent geformuleerd. Deze actieplannen leggen voornamelijk de klemtoon op het curatieve aspect waarbij de indruk wordt gewekt dat controle bij ziekteverzuim te sterk de bovenhand haalt. Nochtans geeft de Christelijke Mutualiteit (CM) volgende raad mee: “De CM adviseert dat werkgevers contact houden met mensen die werkonbekwaam zijn. Maar het mag niet overkomen als een controle.” De CD&V-fractie sluit zich graag aan bij dit advies. Het lijkt ons ook aangewezen om preventief op te treden tegen ziekteverzuim. Door het creëren van een mensvriendelijk klimaat reduceren we de ziekteverzuimcijfers en slagen we erin een laag personeelsverloop te hebben, essentieel in tijden waarin er zeer weinig verpleeg- en zorgkundigen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het aantrekken van nieuwe medewerkers is één zaak, ze kunnen behouden is minstens even belangrijk!

De CD&V-fractie vraagt om een grondige tussentijdse evaluatie van de besparingsmaatregelen om te vermijden dat de kwaliteit van de dienstverlening alsook de personeelstevredenheid niet in het gedrang zouden komen.

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren - CD&V-fractie OCMW-raad