Daar zijn de belastingsverhogingen!

woensdag 23 jan 2013

Dit is een persbericht van CD&V en N-VA
Tijdens de eerste ‘normale’ gemeenteraadszitting van de nieuwe legislatuur kregen de Hoeilaartse gemeenteraadsleden heelwat belastings- en retributiereglementen ter goedkeuring voorgelegd.
De meerderheidspartijen Open VLD en PRO Hoeilaart hebben ervoor gekozen om de belastingsdruk vanaf dit jaar aanzienlijk te verhogen terwijl ze vóór de gemeenteraadsverkiezingen hierover met geen woord hebben gerept. 
Zo stijgt vanaf dit jaar de gemeentelijke hondenbelasting met zomaar eventjes met 35%. Een kleine verhoging is verantwoord, maar 35% erbij is wel een héél grote verhoging. Hebt u ooit in één jaar zo’n loonsopslag gekregen ?
 
De gemeentelijke belasting op paardenboxen is wel ongewijzigd is gebleven en dit al méér dan 10 jaar lang. Waarom er in Hoeilaart dit onderscheid gemaakt wordt tussen bezitters van honden en de eigenaars van paardenboxen is een raadsel.
 
Véél belangrijker is de belastingsverhoging met 43% van de gemeentelijke saneringsbijdrage op het waterverbruik. Afhankelijk van het waterverbruik, zal uw eigen waterfactuur vanaf dit jaar wellicht met 70 à 100 euro stijgen (of misschien nog méér).
 
Het is normaal dat een gemeente aan iedereen een bijdrage vraagt voor de aanleg van rioleringen, maar wij hebben het als CD&V en N-VA wel moeilijk met het a-sociaal belastingsbeleid van deze bestuursmeerderheid.
 
Terwijl eigenaars van woningen dikwijls nog beschikken over een regenwaterinstallatie, zijn diegene die wegens financiële beperkingen enkel een woning of appartement kunnen huren echt de dupe van deze belastingverhoging. Zij hebben immers geen alternatief dan leidingwater te gebruiken.
Daarenboven hebben enkel de eigenaars van woningen en appartementen vorig jaar nog een belastingsvermindering gekregen via de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 
Voor een jong gezin met 2 kinderen of voor een éénouder gezin zijn deze belastingsverhogingen in deze moeilijke crisistijd echt een zware dobber !
 
Wij van CD&V en N-VA Hoeilaart stellen aan het gemeentebestuur alternatieven voor om uit de financiële problemen te geraken. Wij roepen het gemeentebestuur op om in de eerste plaats te besparen daar waar mogelijk is maar vooral om de beschikbare financiële middelen efficiënter te gebruiken in plaats van zomaar de belastingen willekeurig te verhogen.
 
Een greep uit onze alternatieve voorstellen :
• Kan men niet besparen op de gemeentelijke receptie- en representatiekosten (nu méér dan 45.000 euro per jaar )?
• Waarom koos men nu reeds niet om één schepen minder aan te stellen (besparing van 50.000 euro per jaar ) vermits het toch verplicht zal zijn in 2018 ?
• Kan men niet besparen op de erelonen van consultants, deskundigen en juristen en méér beroep doen op de kwaliteiten van het eigen gemeentepersoneel ?
• ....
 
We weten nu al dat het gemeentebestuur nog bijkomende belastingverhoging gepland heeft.
Daarom de oproep van CD&V en N-VA naar het gemeentebestuur toe om eerst intern orde op zaken te stellen.
 
Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys , Gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart
 
Els Menu, Michel Joly, Gemeenteraadslid voor N-VA Hoeilaart