De Blauwe Evolutietheorie

zaterdag 13 okt 2012

Beste Open VLD’er,
 
U heeft me eind vorige week weer even doen glimlachen. In mijn brievenbus stak het foldertje: “Evolutie in Hoeilaart”, waarbij u Darwins theorie inschakelt in de stembusslag van zondag. Ik houd altijd een beetje mijn hartje vast wanneer wetenschap en geschiedenis gebruikt worden om van alles te bewijzen dat er niets mee te maken heeft en ik moet toegeven, uw OPEN VLD-foldertje bevestigt mijn bezorgdheid.
 
Om eerlijk te zijn, ik heb niet goed begrepen wat u de kiezer eigenlijk wil vertellen. Een van de belangrijkste kenmerken van de evolutietheorie is immers dat het een tergend langzaam proces is van duizenden jaren. Is dat de perceptie die u wilt scheppen, dat wij veel geduld en tijd moeten hebben om enig zichtbaar resultaat van uw beleid te zien? Als dat zo is, dan heeft u natuurlijk een punt: lekker langzaam!
 
Is het daarom dat u vandaag alle mogelijke realisaties voorspelt die pas tussen 2016 en 2020 zullen gerealiseerd worden, terwijl u ze in al in 2000 beloofd heeft.
U pakt graag uit met de grote verandering die u in Hoeilaart zou hebben teweeggebracht. Inderdaad weer perceptie scheppen want, laat ons eerlijk zijn, ongeveer alles wat gerealiseerd is, was het werk van het vorige bestuur. Voorbeelden? De aanleg van beide parkings in het centrum en de sociale verkaveling ‘t Leen 2. De rioleringswerken in de Wijndaalstraat en de Steenbergstraat (fase 2 en fase 3) zijn het sluitstuk van een subsidiedossier uit de tweede helft van de jaren ’90. De heraanleg van de Brusselsesteenweg is het resultaat van een subsidiedossier, ingediend in 1996, waarvoor de budgetten door de Vlaamse regering eindelijk werden vrijgemaakt. Ook de nieuwbouw van het rusthuis is een vergund en gesubsidieerd dossier uit de vorige legislatuur. Zelfs het nieuwe Felix Sohiecentrum zou er nooit op tijd gestaan hebben als het opmaken van het programma, in samenwerking met de verenigingen, en de architectuurwedstrijd, niet door de vorige schepen, Patirck Demaerschalk, waren gerealiseerd.
 
Ik lees in uw “evolutie in Hoeilaart” weer eens dat er 108 woningen in uitvoering zijn voor onze Hoeilaartse kinderen en kleinkinderen. Het enige project waar de sociale woonmaatschappijen vandaag budget voor hebben, is het project Vandenbroeckstraat , dat eigenlijk in 2006 bouwrijp was, op een klein probleem van de wegenis na, dat u binnen de drie maanden had kunnen oplossen. Die 38 appartementen hadden er al meer dan drie jaar kunnen staan.
Wees eerlijk Open VLD’er, de Vlaamse Overheid (Agentschap Wonen Vlaanderen) heeft Hoeilaart op 5 juni van dit jaar, nog op de vingers getikt omdat er in de voorbije zes jaar geen enkele sociale woning is bijgekomen die kadert in het gemeentelijk sociaal woonobjectief. Durft u de meer dan 100 Hoeilanders die op de wachtlijst staan, nog recht in de ogen kijken? Iedereen heeft ondertussen toch wel begrepen wat volgens Open VLD en PRO-Hoeilaart een betaalbare woning is: een appartement van 73 m2 met een slaapkamer en verplichte parkeerplaats, gebouwd op gemeentelijke grond (Den Travoo), kost zo maar eventjes €264 990 (btw inbegrepen). Welke jonge Hoeilander kan dit betalen?
U schrijft zo graag dat sinds het Open VLD burgemeesterschap, Hoeilaart opnieuw leeft. Alweer het creëren van een perceptie à la Verhofstadt want niets is minder waar. Er zijn in onze gemeente nog nooit zo weinig verenigingen geweest als vandaag, er zijn nog nooit zo weinig winkels geweest als vandaag. Hoeilaart is inderdaad een bruisende gemeente maar dat was in voor 2007 ook al zo en dat willen wij zo houden.
 
Het Hoeilaart waarin iedereen vandaag zo graag leeft en woont is niet de voorbij zes jaar tot stand gekomen (dat zou in tegenstrijd zijn met uw eigen evolutietheorie), het is het resultaat van een op druiventeelt gebouwde dorpsgemeenschap die succesvol evolueerde tot de moderne groene gemeente van vandaag. Dat is het werk van duizenden mensen. Uw liberale partij komt in dat verhaal amper voor.
De vorige generaties hebben mooi werk geleverd en dat verdient onze erkenning. Het is dan ook in die richting dat onze ploeg waar ik deel van uitmaak: de CD&V/N-VA, een ‘Hart voor Hoeilaart’ ploeg verder wil besturen.
 
Om te besluiten wil ik nog even terugkomen op de laatste bladzijde van uw foldertje”. Wat mij toch even deed slikken, was het slecht vertaalde citaat van Charles Darwin op de achterzijde: “Het zijn niet de sterke soorten die overleven en ook niet de meest intelligente,. Het is het soort dat het beste reageert op verandering”. U heeft het waarschijnlijk over de overlevingskansen van politici, en dan kan ik u volgen. Het zijn niet altijd de slimste en de sterkste die verkozen worden, maar voor het beleid, de toekomst en het geluk van de mensen, in dit geval de Hoeilanders, ben ik ervan overtuigd dat onze gemeente beter in handen is van intelligente en sterke bestuurders. Ik moet toegeven dat ik nooit verwacht had u zichzelf en uw ploeg bij die andere categorie zou onderverdelen. Ik had het zelf nooit zo durven stellen.
 
Tot zondag.
 
Jan Van Assche
Voorzitter CD&V

3321 keer gelezen