De Juiste Informatie

zondag 23 okt 2011

DE JUISTE INFORMATIE

In De Serrist verscheen op 13 oktober een artikel geschreven door Dhr. Jean-Paul Van Horenbeke, als een reactie op mijn open brief van 29 september ivm de ijspiste. 
Hierin wordt gesteld dat de lezers de juiste informatie moeten krijgen.

  1. In het artikel staat: ‘Tijdens de vergadering van LRE werd het concept toegelicht en werden vragen beantwoord en suggesties van de aanwezigen genoteerd…De RLE was dus heel constructief ten opzichte van dit idee, er werd enkel een advies gegeven en geen beslissing genomen.  Wij willen nogmaals beklemtonen dat de LRE wel degelijk het orgaan is waar inspraak gegeven wordt aan handelaars’ 

De vergadering waarvan sprake had plaats op donderdag 1 september 2011.  In het verslag van deze vergadering staat, na de omschrijving van het project (lokatie: Gemeenteplein) letterlijk: ‘RLE gaat akkoord voor de ijspiste’.  Op maandag 5 september werd een petitie getekend door 15 mensen, winkeliers en horecazaken van het Gemeenteplein en zijstraten met de explecitie vraag om geen ijspiste te plaatsen op het Gemeenteplein.  De afwezige heeft ongelijk?
 

  1. In het artikel staat: ‘Voor alle duidelijkheid: er is tot op vandaag nog geen officiële beslissing hieromtrent (de ijspiste) genomen, dit gebeurt pas nadat alle elementen duidelijk zijn’ einde citaat. 

Op 5 oktober (acht dagen eerder dan het verschijnen van het artikel) kregen de Hoeilaartse handelaars een
brief in de bus getekend door Dhr.J.P.Van Horenbeke en de burgemeester waarin het volgende te lezen is: ‘Tijdens de zomermaanden werden er een aantal ideeën meer concreet ontwikkeld door een aantal handelaars en het gemeentebestuur. 
Nu zijn we zover om u te kunnen aankondigen dat er een echte Kerstmarkt zal georganiseerd worden tijdens het weekend van 16 december tot 18 december. Deze kerstmarkt zal doorgaan op de parking Mariën, in de omgeving van het Nero-café en het speelterrein Mariën.  Dit speelterrein zal ook omgetoverd worden tot een ijspiste die een drietal weken zal uitgebaat worden.

Is dit geen officiële aankondiging? 

3. Het is waar dat de ijspiste in Aarschot 400 vierkante meter groot is.  De geplande ijspiste in Hoeilaart zal 10 x 20 m = 200 vierkante meter
groot zijn (verslag LRE).  Blijft de vraag wie de factuur gaat betalen?

4. In het voorjaar is er inderdaad een interview verschenen met de burgemeester over de innovatie van het gemeenteplein.  Indien er intussen naar
adviesraden gegaan wordt wil het zeggen dat de plannen voor het gemeenteplein bestaan.  Waarom moeten de Hoeilanders dan nog twee tot drie maanden wachten om deze plannen te zien?
 
Jan Vanderstraeten
 
Bewoner van het Gemeenteplein sinds 1972

3262 keer gelezen