Even erg naïef?

woensdag 26 jun 2013

Het politieke jaar loopt stilaan op zijn einde, de afgelopen tien maanden zijn erg druk geweest. Toegegeven, we hadden gehoopt dat we met het CD&V/N-VA-kartel ‘Een Hart voor Hoeilaart’ beter zouden scoren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zes verkozen gemeenteraadsleden, da’s niet wat we voor ogen hadden. Anderzijds staan onze zes verkozenen in de Top 10 van het lijstje met het meeste aantal voorkeurstemmen, we kunnen dus gerust stellen dat onze oppositie meer dan legitiem is. We koesterden dus toch enige hoop op overleg, luisterbereidheid, begrip en respect van de bestuursmeerderheid Open VLD/Pro Hoeilaart ten aanzien van ons en onze voorstellen. Maar niets is minder waar!   
Ik ben er op 2 januari, vanaf de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, met veel moed en overtuiging aan begonnen. Lid worden van de gemeenteraad was een jongensdroom, er dus gewoon maar gaan zitten luisteren en toekijken was geen optie. Ik wil debatteren, mee nadenken over de toekomst van onze mooie gemeente. Ik heb de voorbije maanden dus niet stilgezeten en heb verschillende vragen gesteld: betreffende een betere opvolging van de GEN-werken; aangaande de werking van de nieuwe Beheers- en Beleidscyslus; om de inrichting van het kruispunt Serristenweg/ C.Coppensstraat te herbekijken om voetgangers er veiliger te kunnen laten oversteken; waarom de schoorsteen op Paloker werd afgebroken omdat dit toch industrieel erfgoed is, of beter, was; heb de stopzetting van het Glazen Huis aangekaart; waarom Hoeilaart niet wenst toe te treden tot het project ‘Gezonde Gemeente’; wat de visie  van de gemeente is betreffende de stopzetting van het Lindenhof en welk het initiatief het hier kan of wil nemen; welke maatregelen de gemeente zal nemen naar aanleiding van de ingrijpende werken die Aquafin zal uitvoeren in de Frans Verbeeckstraat in 2014,... Ik heb ook samen met Wim Laureys ( CD&V) een motie ingediend over een dringende verbetering van de opvolging van de GEN-werken, en samen met Els Menu heeft onze N-VA-fractie een motie ingediend tegen de uitbreiding van de Brussels Hoofdstedelijke Gemeenschap. Steeds krijg ik op mijn vragen een ‘omdat-het-moet-antwoord’, de twee moties werden droog weggestemd.
 
Er is op dit moment, meer dan acht maanden na de verkiezingen nog steeds geen beleidsplan klaar. Ik heb als gemeenteraadslid nog geen enkel positief nieuw initiatief kunnen of mogen bespreken tijdens de gemeenteraad. Voorlopig moeten we het doen met belastingsverhogingen ( op afvalwater, op administratieve stukken, op honden,...), met plannen over de verkoop van ons Hoeilaarts patrimonium ( waterdienst, ondernemingscentrum Zoniën) en met de afschaffing van enkele gezinsvriendelijke activiteiten ( kinderatelier, Zalige Zondagen, speelpleinwerking eindejaarsperiode). Onbegrijpelijk, toch?  Hoe kan je als versverkozen college zo’n lange periode laten voorbijgaan zonder iets nieuws te doen? Je mandaat loopt tenslotte ‘maar’ zes jaar! Vreemd is dat het college zich verschuilt achter de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus, da’s de nieuwe begroting opgelegd door de Vlaamse overheid. Echter, niets of niemand verbiedt je om inventief te zijn en deze gemeente te geven wat ze dringend nodig heeft: een boeiend, inventief en aangenaam beleid op maat. Nog opvallend: voor alle nieuwe belastingsverhogingen wordt met de vinger gewezen naar de Vlaamse overheid, en alle schrappingen van de eerder genoemde initiatieven zijn ‘kostenbesparend’... Op geen enkel ogenblik wordt de hand in eigen boezem gestoken. De Hoeilander weet wel beter: een cultureel centrum begroten op 5 miljoen euro, en de eindafrekening uiteindelijk laten stranden op meer dan 9 miljoen, vroeg of laat moet dit worden betaald!  Juist: door u en door mij, dus door de gewone Hoeilander. Maar hadden we dit niet voorspeld? Jawel, helaas.                                                                                                                     Ik kijk samen met u met veel verwachting, hoop en geduld uit naar de beleidsplannen van dit gemeentebestuur. Wanneer we ze gaan te lezen krijgen is een groot raadsel, maar ik hoop oprecht dat dit bestuur het geweer van schouder zal veranderen en Hoeilaart een beleid op maat van Hoeilaart zal geven.  Misschien worden we als gemeenteraadslid wel uitgenodigd om de nieuwe plannen in alle openheid te bespreken los van alle wij/zij-denken? Misschien kunnen we, meerderheid en oppositie samen, een mooi project op poten zetten en er de komende vijf jaar met wederzijds respect, volop voor gaan? Misschien worden er zelfs enkele ideeën van ons overgenomen?
Of misschien ben ik nu wel eventjes heel erg naïef geweest?
 
Ik wens iedereen een deugddoende en inspiratievolle vakantie.
 
Michel Joly, gemeenteraadslid

6163 keer gelezen