Gemeentelijke belastingen gaan fors omhoog

zaterdag 07 dec 2013

Vrijdag 6 december - Langzaamaan wordt duidelijk hoe het gemeentebestuur het gat in de begroting de volgende jaren zal dichtrijden. Na de spectaculaire stijging van de prijs van de vuilniszakken (gemiddeld zo'n 33%) en de vergoeding voor ons drinkwater (meer dan 22%) komen op de volgende gemeenteraad ook de personenbelastingen en opcentiemen op onroerende voorheffing aan bod.  De personenbelasting stijgt van 6% naar 6,8%. De gemeentelijke opcentiemen stijgen met zomaar eventjes 150 punten, van 950 naar 1100.
 
Die extra inkomsten moeten dienen voor de renovatie van o.a. het station van Groenendaal (eerste schatting 4.2 miljoen EURO), het Gemeenteplein en een nieuw kinderdagverblijf.  Daarbij zou het personeelsbestand met zo'n 10% afgebouwd worden.
 
Ondanks de verkoop van de volledige infrastructuur van het Hoeilaarts drinkwater blijkt  er nog altijd een grote nood aan vers geld. Het ontspoorde budget voor de bouw van het GC Felix Sohie, 9,5 miljoen EURO i.p.v. 6,5 miljoen EURO, zal daar zeker niet vreemd aan zijn.