Het hellend vlak van R... Hoeilaart (fotoalbum)

dinsdag 16 apr 2013

Dinsdag 16 april - Geen plezante schoolreis gisterenavond maar wel een leerrijke wandeling langs de uitbreidingswerken van het 'spoor' in de wijk Terdelle. De hellende vlakken op de foto zijn de dit weekend aangelegde voetgangersbruggen vanuit het Vlaanderveld naar het station van Hoeilaart. Een stevige constructie. Samen met de gemeenteraadsleden van CD&V en N-VA bezochten wij de verschillende plaatsen tussen de IJzerstraat, de Vlaanderveldstraat, de Vosdelle en de Ch. Coppensstraat. Beide oppositiepartijen hadden dit bezoek georganiseerd omdat de klachten van de omwonenden de voorbije maanden alsmaar veelvuldiger worden.
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en de problemen rond deze GEN-werken aan de spoorweg, werd met de bewoners gesproken over de problemen die zij dagdagelijks meemaken. De omvang van de werken is enorm en hebben een grote impact op het leven in de wijk.
 
Grote werken als deze brengen uiteraard altijd ongemak mee, maar het is een belangrijke taak van de ondernemer, de bouwheer en het gemeentebestuur om deze lasten maximaal te proberen beperken. Een goede communicatie zou hier uiteraard al veel helpen.
 
Te veel mensen blijven in het ongewisse over de planning, veel zaken worden beloofd maar niet gedaan, plannen worden niet altijd uitgevoerd zoals voorzien, herstellingen van schade aan eigendommen wordt op de lange baan geschoven en de werf ligt er op sommige plaatsen gewoon smerig bij.
 
Tel hierbij de dagelijkse overlast en men begrijpt dat bij sommige buurtbewoners het water bijna aan de lippen staat. En dan was het gisteren gelukkig nog goed weer!
 
Foto's: JanVA