Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Hoort Hoeilaart bij Groot-Brussel

dinsdag 25 okt 2011

Dit is een persbericht N-VA Hoeilaart  
 
Op de gemeenteraad van 24 oktober heeft de Hoeilaartse N-VA een motie op de agenda geplaatst tegen de oprichting van een nieuw beleidsniveau voor Brussel. Doel van deze nieuwe structuur is een betere economische samenwerking rond Brussel te bevorderen. Een nieuwe Groot-Brusselse instantie, goedgekeurd tijdens de huidige BHV-onderhandelingen, moet voor de eerste keer voet aan de grond krijgen in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, met als mogelijke bevoegdheden ruimtelijke ordening, inplanting van industrieterreinen, openbare werken, mobiliteit, socio-economische aangelegenheden en ook onderwijs en cultuur.
 
De oprichting van dit nieuwe overlegorgaan is echter een eerste stap om onze gemeente structureel aan Brussel te koppelen, en de Vlaamse bevoegdheid te ondermijnen. De uitholling van het Vlaams gezag in Vlaams-Brabant zal hierdoor pas goed beginnen. Vijftien jaar geleden werd de provincie Brabant opgedoekt, vandaag zou bij wet een nieuw orgaan herrijzen, en nu met  een duidelijk Franstalig overwicht . Er is geen enkele behoefte aan een nieuw Franstalig Brussels-Waals gedomineerd tussen-niveau. De jongste twintig jaar tonen trouwens aan dat Halle-Vilvoorde en Vlaams-Brabant (net als Waals-Brabant), zonder de betutteling van Brussel een veel grotere economische groei en bloei hebben gekend dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Halle-Asse-Vilvoorde is een zelfstandig gebied met eigen specifieke kenmerken, behoeften en vormgeving. Het is geen overloopgebied, geen restzone, die ligt te wachten om de complementaire functies van de grootstad op te vangen of er één geheel mee uit te maken.  Vanuit die eigen kracht is samenwerking en overleg met Brussel best mogelijk en zelfs wenselijk, maar wel vanuit de bestaande structuren.
 
Wij zijn dus niet tegen een verbeterde en goede samenwerking, wel integendeel. We zijn echter gekant tegen de oprichting van een overbodige nieuwe politieke structuur die zich zou uitstrekken over 81 gemeenten gelegen in Brussel en delen van Vlaams- en Waals-Brabant.  Wij zijn er van overtuigd dat de bestaande en democratisch verkozen structuren voldoende in staat zijn om de dialoog tussen de gemeenschappen, gewesten en gemeenten te voeren.
 
 De Open VLD/PW meerderheid heeft onze motie echter verworpen en stemt derhalve in met de verdere verbrusseling en verstedelijking van onze gemeente.
 
Nog nooit werden er in onze gemeente zoveel verkavelingen goedgekeurd (Wist je dat afgelopen gemeenteraad ALWEER een privé-verkaveling op slinkse wijze werd goedgekeurd, nu in de G. Dekleermaekerstraat?), nog nooit werden de projectontwikkelaars zo op hun wenken bediend.(Wist je dat dit gemeentebestuur een huisje in voorkooprecht heeft gekocht om nadien verder te verkopen aan een privé-investeerder?), nog nooit werd de verstedelijking zo in de hand gewerkt (Wist je dat het voorstel om een mobiliteitsstudie uit te voeren, naar aanleiding van  de nieuwe verkavelingen Paloker en J.B. Denayerstraat, gewoon van tafel werd geveegd?).
We hebben het al vaak gezegd en geschreven, en het wordt helaas keer op keer bevestigd: dit gemeentebestuur voert een beleid in dienst van privé personen, en niet in dienst van het algemeen belang, van onze Hoeilaartse gemeenschap.
 
De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14 oktober 2012. Wij tellen af. U toch ook?
 
Michel Joly
N-VA Afdelingsvoorzitter