Liever Hoeilaartse druivenranken in serreproject woonzorgcentrum

dinsdag 05 jun 2012

Enkele weken terug verscheen er een artikel over het serreproject (kunstwerk) aan het woonzorgcentrum te Hoeilaart. Tot mijn verbazing las ik dat in deze serre enkel wijndruiven zullen geteeld worden in plaats van de Vlaams-Brabantse tafeldruif. Nochtans kan dit erkend streekproduct alle promotie gebruiken.
Op de gemeenteraad van 29 mei 2012 stelde ik het College van Burgemeester en Schepen een vraag over dit serreproject. Het College bevestigde mij dat hier wel degelijk enkel wijndruiven zullen geteeld worden.
 
Elk gemeentelijk initiatief dat kan bijdragen tot de promotie van de Vlaams-Brabantse tafeldruif verdient de volledige steun van de gemeente Hoeilaart. Het is dan ook uiterst jammer te moeten vaststellen dat in dit serreproject uitsluitend wijndruiven zullen geteeld worden en dat de Vlaams-Brabantse tafeldruif hier het onderspit moet delven.
De gemeente probeert aan de ene kant inspanningen te leveren door bijvoorbeeld een premie voor de restauratie van druivenserres in het leven te roepen maar aan de andere kant laat ze dergelijke opportuniteiten liggen om dit kwaliteitsproduct voor het voetlicht te brengen.

 
In het cultuurbeleidsplan 2008-2013 staat te lezen:
“De gemeente profileert zich als bakermat van de Belgische druif … Hoewel de druiventeelt onder glas sinds 1962 een bestendige achteruitgang heeft gekend, is de Vlaams-Brabantse druif nog steeds een ongeëvenaard tuinbouwproduct. Nergens anders worden zulke mooie en lekkere druiven geteeld.”
   
Ik hoop dan ook dat het College van Burgemeester en Schepenen dit serreproject alsnog zal aangrijpen om voorrang te geven aan de mooie en lekkere Vlaams-Brabantse tafeldruif! Er zijn in onze gemeente zeker nog voldoende druivenranken "Royal", "Ribier" of ... te vinden om dat type druiven in de deze serre (kunstwerk) te telen. Op die manier blijft een stukje Hoeilaartse geschiedenis bewaard en kunnen onze rusthuisbewoners over een paar jaar genieten van een gezonde en overheerlijke tafeldruif!
 

Youri Vandervaeren
CD&V gemeenteraadslid
Weblog: http://youri.vandervaeren.com

2696 keer gelezen