Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Onwettelijk grondverzet spoorwerken (deel 3) - UPDATE

dinsdag 01 jul 2014

Dinsdag 1 juli - Op de Gecoro- vergadering (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) van vorige dinsdag stelde een lid een vraag over de wettelijkheid van de hoge berm aan de wijk Het Leen, aangelegd door Tucrail, in opdracht van de NMBS. Het gemeentebestuur antwoordde eerst nog dat je niet alles moet geloven wat de media schrijven, maar vervolgde toch met de mededeling dat ‘het nieuwe RUP' (ruimtelijk uitvoeringsplan) de mogelijkheid voorziet om op die plek niveauwijzigingen te realiseren, in functie van de nieuwe sportaccommodatie die daar op termijn gepland is.
 
Dit is de letterlijke tekst:
 
5.1. Reliëf
Deze zone heeft een uitgesproken reliëf dat bij ontwikkeling van het gebied in de mate van het mogelijke moet worden gerespecteerd. Inplantingen moeten steeds rekening houden met het maximale behoud van de natuurlijke glooiing van het terrein. Dit belet niet dat de nodige nivelleringen in functie van de creatie van terrassen kunnen in functie van de inrichting voor sport.
 
5.3. Inrichting
5.3.2 Onbebouwde ruimte
Sportvelden
In de zone voor sport en recreatiekunnen gelden volgende voorwaarden voor inrichting in functie van sport:
• Er kan tot 1300 m² sportvelden worden overdekt, op een permanente of niet permanente wijze. De constructies ter overdekking van de sportvelden hebben een maximale vrije hoogte van 10,5 m.
• De verschillende sportvelden worden in functie van het bestaande reliëf in de helling ingeplant. De vorming van de verschillende plateaus of terrassen is hierbij toegestaan. De hellingen tussen verschillende plateaus wordt maximaal groen ingericht en kan tevens dienen als groene tribune.

De gemeente heeft ervoor gekozen dat de grondnivellering uitgevoerd wordt naar het hoogste punt toe. Het gemeentebestuur verwachtte geen problemen aangezien er op het Leen maar enkele mensen gereclameerd hebben.

Een dag eerder, op de gemeenteraad, werd nog meegedeeld dat Tucrail een vergunning had (zolang de werken bezig zijn) om tijdelijk op die plek grond te storten en dat er de komende week met hen contact zou opgenomen worden over de situatie.

Telkens er over dit onwettelijk grondverzet gecommuniceerd wordt, krijg je blijkbaar andere informatie. Wie ziet er tussen het bos de bomen nog? Tussen de regels wordt wel meer en meer duidelijk dat het voorlopige karakter van deze immense berm, eigenlijk definitief is, en in samenspraak en akkoord met de gemeente.

De bewoners van het Leen worden amper geïnformeerd. De enige officiële informatie die zij tot hiertoe gekregen hebben, werd hen meegedeeld op een hoorzitting over de werken, maanden geleden. Daar werd nog verklaard dat het terrein in zijn oorspronkelijke staat zou hersteld worden. Geen hoge berm dus.
 
Het gemeentebestuur verklaart op de GECORO dat er maar een paar mensen reclameren. Waarop is dit gebaseerd? Is er een infovergadering geweest? Is er een openbaar onderzoek gehouden? Niet dat wij weten.
 
Als al dit grondverzet past in de plannen van de gemeente en als dit allemaal vergund is of zal worden, waarom kan dat dan niet op een eerlijke manier worden meegedeeld? Wie heeft er wat bij te winnen dat steeds opnieuw ‘mist’ gecreëerd wordt? Is hier iets aan het gebeuren wat het daglicht niet mag zien? Het storten van grond is een zaak van veel geld.
 
Het hele dossier van de ‘GEN-spoorwerken’ is een aanfluiting van de democratie en de rechtstaat. Je moet de vele berichten op de Facebookpagina: ‘de Klaagmuur’, maar lezen om te beseffen hoe schandalig Hoeilanders behandeld worden door een overheidsinstelling als de NMBS en hoe de gemeente geen enkele inspanning doet om haar eigen inwoners bij te staan in dit hele proces. Alle excuses worden uit de kast gehaald om geen initiatief te moeten nemen op het vlak van coördinatie van de klachten en schadedossiers. Wie schade heeft staat er alleen voor en wordt geconfronteerd met zogenaamd ‘onafhankelijke experts’ die eigenlijk enkel en alleen de belangen van de NMBS behartigen en misbruik maken van de goedgelovigheid van de burger.

Het verhaal van de reuzenberm aan het Leen is het zoveelste surrealistische hoofdstuk uit het handboek ‘hoe negeer ik de bevolking’. En zeggen dat alle betrokken instanties eigenlijk deel uitmaken van ‘de overheid’ die als eerste taak heeft de belangen en rechten van haar eigen bevolking (haar werkgever) te behartigen.