Renovatiewerken in de wijk Sloesveld

dinsdag 25 sep 2012

Dit is een persbericht vna de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting
 
Door de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting te Sint-Pieters-Leeuw werd destijds beslist om hun huurwoningen gelegen in de Welvaart- en Eendrachtlaan grondig te renoveren.
Deze woningen werden in 1969 gebouwd en zijn thans aan renovatie toe.
 
Het gaat hier in het totaal om 14 woningen en de werken werden toevertrouwd aan de aannemer PIT te Antwerpen voor een totaal bedrag van 1.469.270,69 euro exclusief BTW. Deze werken omvatten ondermeer vervanging buitenschrijnwerkerij, nieuwe keuken, vernieuwing van de elektrische- en sanitaire installaties, isolatie van de zolder, e.a.
 
Vermits deze woningen nog allemaal bewoond zijn diende hier een verhuisbeweging te worden doorgevoerd en werden de bewoners tijdelijk ondergebracht in vrijstaande appartementen. Dit is ook de reden waarom meerdere appartementen die onbewoond waren voorlopig aan geen nieuwe huurders konden worden toegewezen.
 
In een tweede fase wordt er voorzien om renovatiewerken uit te voeren in de huurwoningen gelegen in de Kolenbranders- en Peuterhoutlaan alsmede in de Molen- en Sloesveldstraat.
 
In totaal gaat het hier om 39 woningen die allemaal in de periode 1975-1976 werden gebouwd. De raming van deze werken bedraagt 3.074.419,05 euro.
 
Het renovatiedossier is klaar voor aanbesteding doch de financiële middelen zijn momenteel bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen niet beschikbaar en er dient te worden gewacht tot wanneer de Vlaamse Overheid de nodige kredieten hiervoor vrijgeeft.
 
Vandaar ook dat er momenteel 11 woningen hiervan onbewoond zijn en dat deze voorlopig niet kunnen verhuurd worden tot wanneer de renovatiewerken worden uitgevoerd.
 
In een derde en laatste fase zullen nadien in de 62 appartementen gelegen Welvaart- en Kolenbranderslaan en gebouwd in de periode 1975-1978 eveneens renovatiewerken worden uitgevoerd. In deze appartementen is momenteel nog geen leegstand in functie van de voorziene werken. Evenwel wordt de gunningsprocedure voor de aanstelling van de ontwerper voor dit project begin 2013 opgestart.