Ruimte voor uitbreiding scholen en Kinderdorp is goedgekeurd. Nu nog de bouwsubsidies!

vrijdag 21 feb 2014

Al van bij de start van de opmaak van het Ruimtelijke Structuurplan Hoeilaart, meer dan 12 jaar geleden, hebben de verschillende bestuursmeederheden gewerkt aan de mogelijkheden, voor beide basisscholen en het Kinderdorp, om uit te breiden. Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het zover. Nu nog de bouwsusbsidies van de Vlaamse overheid (waar al evenlang op gewacht wordt) en dan kan het ruimtegebrek eindelijk aangepakt worden.
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de Hoeilaartse ruimtelijke uitvoeringsplannen ‘Uitbreiding scholen’ en ‘Kinderdorp vzw’ immers goedgekeurd.
 
Uitbreidingsmogelijkheden voor Hoeilaartse scholen
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding scholen’ van Hoeilaart goedgekeurd. Met dit plan kunnen de Sint-Clemensschool en school ‘Het Groene Dal’ uitbreiden. Beide scholen kampen met een gebrek aan ruimte door het stijgend aantal leerlingen. Nu kunnen ze hun leslokalen en de ruimten voor sport, spel en opslag uitbreiden. Door de compacte bouwwijze en de aangepaste architectuur zal de impact op de omgeving beperkt blijven’.
 
Nieuwe toekomstmogelijkheden voor Kinderdorp vzw in Hoeilaart
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kinderdorp vzw’ van Hoeilaart goedgekeurd. Kinderdorp vzw, een organisatie die actief is in de Bijzondere Jeugdzorg, heeft een gebrek aan ruimte door de stijgende vraag aan zorg.
 
Het plan maakt nu een renovatie van de bestaande gebouwen aan de Ten Trappenstraat en een nieuwbouw mogelijk. Zo kunnen ze hun activiteiten uitbreiden en concentreren op één locatie’.