Ruusbroeckoor in volle Renaissance

dinsdag 15 mrt 2011

Het Ruusbroeckoor brengt ons zaterdag 19 maart a.s. om 20u30 in de Sint-Clemenskerk en onder leiding van Johan Sluys een leuke avond. Samen met Heather Charlton worden muziekstukken uit de renaissancetijd opgevoerd. De luisteraars genieten van zowel religieuze als wereldse muziek.
 
Het koor toont aan dat het er niet altijd vroom en braaf aan toe ging en dat de wereldse liefde van alle tijden is. Heather Charlston, een professionele muzikante,
begeleidt het koor op klavecimbel.
 
Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij de leden van het Ruusbroeckoor of bij de dienst Cultuur & Toerisme.