Zes bestuurders zijn rijbewijs kwijt!

maandag 16 jan 2012

Maandag 16 januari - In de vroege ochtend van zaterdag 14/01/2012 deed de Politiezone Druivenstreek verscheidene controles op haar grondgebied. De actie gebeurde in samenhang met opzoekingen naar rondtrekkende dievenbendes. Er werden 40 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. 6 bestuurders bleken teveel alcohol te hebben gedronken. Van twee van hen werd het rijbewijs voor een periode van 15 dagen ingehouden. Vier anderen kregen 3 tot 6 uur rijverbod, maar twee ervan namen toch het risico om na het vertrek van de politie verder te rijden. Zij werden even later opnieuw betrapt.
 
Hun voertuigen werden in beslag genomen alsook nog een derde voertuig dat niet verzekerd was.
2 rijbewijzen werden op het bevel van het parket onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.
Bij de controle van de voertuigen werd 1 kleine hoeveelheid cannabis in beslag genomen.
Er werden 5 processen-verbaal van waarschuwing opgemaakt inzake minder ernstige, onopzettelijk begane overtredingen.
Deze overtreders kregen nog tot een bepaalde datum de tijd om zich in regel te stellen.