100 jarige, Margriet Marchand, gevierd op 't Lindeke (enkele foto's)

maandag 11 mei 2020

Vorige zaterdag, net voor het applausmoment, ditmaal voor de hoop, werd op het Lindeke Joanna Margriet Marchand in de bloemetjes gezet voor haar 100ste verjaardag. De hele buurt, uitgerust met mondmaskers en rekening houdend met de 'social distancing' was buitengekomen om dit uitzonderlijk moment te vieren zoals men dat op 't Lindeke gewoon is. De burgemeester van 't Lindeke, Jeannineke, gaf een vlotte toespraak die je hieronder vindt. Een dikke proficiat voor Margriet en de hele familie;-.

"Eigenlijk is Margritte niet je echte naam. ledereen noemt je ZO maar je echte naam is JOANNA. Je bent geboren in de hoofdstad van Belgié, DEN HAGAARD. Van den HAGAARD weet je nog ailes. in 1937 gaf je het ja-woord aan den BEIRE of ALBERT nog beter gekend als ‘ DE WITTE VAN 'T LINDEKE. Net voor de 2° wereldoorlog ging DE WITTE werken bij de FRANSEN. Er was hier geen werk in de streek en ginder kon je meer verdienen.Laps, den DUITS komt alies verstoren en je trekt na de inval van de DUITSERS met je oudste dochter MONIQUE, toen 18 maanden oud en zwanger van je 2° dochter richting het NOORDEN van FRANKRIJK op zoek naar ALBERT,  DE WITTE.Op deze tocht heb je veel meegemaakt en gezien. Je vertelde ons dat de FRANSE soldaten grof waren en de BELGEN haatten omdat deze zich hadden overgegeven en dat de DUITSE soldaten de viuchtelingen hielpen en eten gaven. Je vond DE WITTE niet en je keerde terug. Enkele weken later kwam ook hij terug naar BELGIE.  

Tijdens de oorlog werd je 3°° dochter geboren, die jammeriik genoeg overieed toen ze 4 jaar was. Kort daarop werd je jongste dochter ANNIE geboren. Je verliet VLIERBEEKBERG in 1958, je was intussen verhuisd en kwam naar HET LINDEKE wonen achter DEN TUK.

Uwe WITTE - BEIRE, was nen echte duivenchapper maar voor jou waren die duiven klodenne. Zelf had ge er 2 keer plezier aan. Als ge hun de nek kont omwringen en vervolgens als ge ze kont opeten. Ooit had ge bijna de hoofdprijs met die smerige duiven gewonnen. DE WITTE kwam thuis: "MARGRIET, den HOFKENS geeft aan den eerst ne CITROEN cadeau. Uwen ALBERT kwam vant café terug met ne lege portefeuiile, want hij had gewonnen en hij had een vat getracteerd. Malchance, want den dag daarop hoorde je dat hij 2de geworden was, geklopt met een meter. Van koleire hebt ge dan ne CITROEN gekocht.

Je kent alles van de druivenkweek, want je hebt jaren geknipt bij verschillende serristen. Op je 90°° zagen we je nog de ladder nemen en het dak opkruipen, want MARGRIET moest weten hoe dat lek werd gerepareerd en of het wel goed was gedaan.

Je hebt ook fantastische buren, je kan altijd rekenen op de familie EL HADAD en de vrienden/buren van het LINDEKE staan er bij elk belangrijik moment in je leven. Waarvoor dank.Je hebt gevioekt toen dat virus er kwam, "dat ik maar ni ziek word, want godverdomme ik wil 100 worden". Je keek er echt naar uit om 100 te worden en eindelijk is 't zover.

Je 3 dochters, 4 kleinkinderen en acnterkieinkinderen zijn reuzefier op je. 100 jaar is niet niks. We zien je allemaal hee! graag."

Laatste applausmoment

Zondag, werd het laatste applausmoment gehouden. Olivier Dewit, al sinds het begin van de lock down de animator van dienst, werd speciaal bedankt voor de volharding waardoor de volkswijk 't Lindeke zich al die weken van zijn beste kant kon tonen.

Foto's: Jan Van Assche