Bikers for Virunga bracht Anthony Caere naar Hoeilaart

zondag 22 dec 2019

Bikers for Virunga. Er was de filmavond in het Felix Sohiecentrum met beelden die ontroerden door de pracht van de Afrikaanse natuur en haar bewoners. Er waren jammer genoeg ook gruwelijke beelden. Beelden van ontbossing en gestroopte dieren. Beelden die beroerden. En iedereen, zonder uitzondering, reageerde hierop met afschuw en verontwaardiging. En dat is het positieve aan het verhaal. Vele mensen zijn toch niet zo kil en afstandelijk als we soms zouden geloven.

Er was ook het fietsevenement op 23 juni waarbij spontaan tientallen mensen zich aanboden om te helpen met het opstellen met alles wat nodig was in het park van Hoeilaart voor een goede organisatie en een gezellige namiddag. Hartverwarmend. Bikers for Virunga was teamwork.

Afgelopen zaterdag werd in naam van al deze medewerkers de cheque overhandigd aan Anthony Caere. De Belgische piloot verblijft tijdens de Kerst enkele dagen in België en won de aanwezigen voor zich door zijn vlotte en boeiende persoonlijkheid. Hij blijkt tevens een begenadigd verteller te zijn en dus een plezier voor de interviewer van dienst.

Het Bikers for Virunga initiatief bracht €14.000 op. Deze zal integraal worden besteed aan het beheer en het beschermen van het Virunga Natuurpark. Een prachtig stuk natuur met unieke fauna en flora.

Natuurbehoud en menselijke warmte en verbondenheid. En dit niet enkel tijdens de Warmste Week. Bikers for Virunga bracht het voor elkaar.