CD& V blijft zich verzetten tegen masterplan SPORT (persbericht)

dinsdag 02 jan 2018

Er is de voorbije weken in de gedrukte pers nogal wat met modder gesmeten tussen het schepencollege en de grootste Hoeilaartse sportverenigingen. Hieronder vind je een persbericht van CD&V. De partij hoopt dat het gezond verstand teruggevonden wordt en dat iedereen bereid is om de volgende weken aan tafel te gaan zitten en zo tot de juiste oplossing te komen.

Persbericht:

CD&V Hoeilaart is verwonderd over de halstarigheid waarmee het schepencollege het “masterplan sport” ongewijzigd wil uitvoeren. Plannen zijn gemaakt om aangepast te worden. We hebben dezelfde halstarigheid echter ook gezien bij de bouw van Felix Sohiecentrum en de vernieuwing van het Gemeenteplein. Eénmaal de plannen bekend gemaakt, kon er volgens het schepencollege geen moer meer aan veranderd worden. Ook al waren er telkens goede argumenten.

Het “masterplan sport” voldoet niet. Er zijn een aantal grote tekortkomingen. Om te beginnen is er inderdaad het voetbaldossier. Waar de communicatie ook is misgelopen, een klein kind kon weten dat het voor een voetbalploeg met meer dan 20 ploegen in competitie, onmogelijk is om dat allemaal op één veld af te werken. Een 2de volwaardig veld behoort tot de standaard- infrastructuur van elke voetbalploeg. De argumentatie dat men wel een andere locatie gaat vinden voor dat 2de veld is absurd. Als men zo’n ingrijpende werken doet, dan moet dit in de plannen zitten. Waar zou men trouwens voldoende ruimte vinden om een 2de veld te maken? De nieuwe kantine en kleedkamers staan getekend op de hoek van het veld. Waar ter wereld is men dit gaan halen? Men mag gaan zien naar om het even welk voetbalveld, de kantine en de kleedkamers staan uiteraard altijd centraal. Idem voor de tribune.  Daarbij is de nieuwe kantine in oppervlakte kleiner dan de huidige (die nog niet afbetaald is!). ERCH heeft, na de verdwijning van het Lindenhof (nog zo’n dossier!) die grote kantine nodig om hun feesten in te houden. Financieel is dat een must!

De turnhal voor de Gympies is een ander verhaal. Het is vooral een “als” verhaal. Deze turnhal komt er “als” er voldoende financiering gevonden wordt, “als” er buurgemeenten gevonden worden die mee willen investeren, “als” er een oplossing komt voor de uitbating, “als”……. Indien er voor één “als” geen oplossing gevonden wordt, dan komt de turnhal er waarschijnlijk niet. Maar dan valt een belangrijk deel van het masterplan in het water, want de uitbreiding van de capaciteit van de sporthal is vooral gebaseerd op het feit dat de Gympies van hun “eigen” turnhal gebruik kunnen maken.

Ook voor de nieuwe jeugdlokalen voorziet het plan in een halfslachtige oplossing: een deel van de nieuwe jeugdlokalen zou moeten gedeeld worden met een aantal zaalsporten.

De cruciale vraag is dan: gaat de hoeilaartse bevolking 9 miljoen euro uitgeven (zonder de turnhal, die wordt apart gefinancierd) aan een sportinfrastructuur die niet toekomstbestendig of onzeker is voor de grootste sportverenigingen? Het antwoord van CD&V is duidelijk: NEE!!

CD&V heeft ook al lang een  alternatief voorstel: bouw de site waar nu de Chiro- en Scoutslokalen zijn om tot een volwaardig jeugdcentrum. Het ex-Electrabel gebouw heeft alle voorzieningen en kan gemakkelijk aangepast worden. Zelfs een fuifzaal behoort daar tot de mogelijkheden. Op dat ogenblik kan er op Koldam-site vodoende ruimte vrij gemaakt worden om te voldoen aan alle vragen van de sportverenigingen.

CD&V hoopt dat het gezond verstand het in dit dossier zal halen en dat alle betrokken partijen snel opnieuw rond de tafel gaan zitten.

Een goede huisvader geeft zo maar geen 9 miljoen uit! Voor dat geld mag er al eens een plan hermaakt worden!