CD&V gaat voor een veiligere schoolomgeving! (persbericht)

woensdag 31 aug 2016

Het nieuwe schooljaar is een feit! De Hoeilaartse scholen zijn gedurende 10 maanden één van de drukst bezochte plaatsen. Beide kleuter- en basisscholen verwelkomen ongeveer 1200 kinderen. De onveilige situatie is al langer een doorn in het oog van kinderen, ouders en scholen. Auto’s parkeren zich foutief op voetpaden of blokkeren elkaar. Kinderen durven dan weer niet zo goed met de fiets of te voet naar school komen. Het is vaak een verkeerschaos bij het begin en einde van de schoolddag. Getuige hiervan waren filmpjes op het Internet die de verkeersveiligheid aan onze scholen aan de kaak stelden (https://www.youtube.com/watch?v=HSgPhTuYJtI&feature=youtu.be). 

CD&V Hoeilaart vraagt om dringend werk te maken van een veiligere schoolomgeving maar wenst ook een aantal positieve evoluties te belichten. De inrichting van een schoolstraat, de organisatie van een nieuwe cursus voor “gemachtigde opzichter”, etc. dragen hun steentje bij tot de verkeersveiligheid. Ook de scholen in nauwe samenspraak met hun school- en ouderraad, de Politiezone Druivenstreek en andere actoren zijn zeer goed op de hoogte van deze problematiek en sparen kosten noch moeite om hun beste beentje voor te zetten tot de realisatie van een veiligere schoolomgeving.

CD&V Hoeilaart schuift een aantal voorstellen naar voren om de veiligheid rondom de scholen te optimaliseren:

  • infrastructurele maatregelen om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Het aanbrengen van paaltjes op de voetpaden verhindert bestuurders om te pas en te onpas gebruik te maken van deze paden. 
  • sensibiliseringsacties: de tweede woensdag van elke maand roepen we uit tot autoluwe woensdag. We vragen om dan zo veel mogelijk de auto thuis te laten zodat de kinderen veiliger en gezonder naar school kunnen.
  • organisatie van “voet- en fietspools” zodat kinderen met de fiets of te voet in groep naar school kunnen. 
  • verkeershandhaving: met de klemtoon op preventieve en proactieve verkeershandhaving.
  • verder inzetten op structureel overleg met de scholen omtrent verkeersveiligheid.

Er zijn ook nog altijd zwarte punten op de fietspaden naar de scholen. Denken we maar aan het kruispunt, Jozef Kumpsstraat-Fr. Verbeeckstraat, enz…  Deze punten zouden in kaart moeten gebracht worden.

Een overzichtelijke en veilige schoolomgeving is de basis om ongelukken aan de schoolpoort te voorkomen. Ook het terugdringen van het autogebruik zorgt voor een veiligere schoolomgeving en maakt de school beter bereikbaar voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Tevens stimuleert een veilige schoolomgeving de ouders en de leerlingen om stappend of fietsend naar de school te gaan. 

CD&V Hoeilaart zegt daarom volmondig JA voor een veiligere schoolomgeving!

Heeft u ook ideeën hieromtrent, laat het ons gerust weten via info@hoeilaart.cdenv.be of pen uw idee neer op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart.

 De CD&V-mandatarissen,

Alain Borreman, Patrick Demaerschalk, Wim Laureys, Jan Van Assche, Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren.