"De Jonge Druivelaar" zet medewerkers in de bloemen (enkele foto's)

maandag 11 feb 2019

Vorige vrijdag vierde de toneelkring "De Jonge Druivelaar", de oudste vereniging van Hoeilaart, het nieuwe jaar en voorzitter, Roger Vanhellemont, maakte van de gelegenhied gebruik om een aantal medewerkers met jaren dienst te huldigen.  Ook het bestuur werd opnieuw verkozen en ziet er vanaf nu als volgt uit: voorzitter - Roger Vanhellemont; ondervoorzitter - Emilio Hermo; secretaris - Els Uytterhoeven; penningmeester - Betty Gigas.  Waarom wie gehuldigd werd, vind je hieronder in de toespraak:

  • Al ettelijke jaren en met een traan en een lach zien we hem op het podium. We kunnen niet zeggen dat hij de microbe van toneelspelen niet in zich heeft … Daarom zijn wij zeer blij hem in ons midden te hebben als een van de steunpilaren van onze toneelkring. Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken, Philippe  Van den Winckel een welverdiende onderscheiding te overhandigen.
  • Een man die we steeds zowel achter de schermen als op het podium zien en zelfs bij sommige producties als leidende figuur in ons midden mogen hebben  wil ik eveneens bij deze gelegenheid een welverdiende onderscheiding overhandigen nl. Daniël Alexander.
  • Eveneens al jaren een steunpilaart binnen onze toneelkring. Misschien nog wel beter gekend binnen de cross, de koersen als Sang. Maar wij houden er aan Willy Vanophem ook een welverdiende onderscheiding te overhandigen voor al de jaren inzet!
  • Al decennia is hij de man achter de schermen en eveneens op het podium, hij heeft zijn hart verloren binnen onze toneelkring, daarom wil ik graag eveneens een welverdiende onderscheiding overhandigen aan  Emilio Hermo, voor al de jaren inzet!

Een vereniging/toneelkring kan niet zonder de helpende handen van vele .... Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken volgende mensen een welgemeend dank U te zeggen voor al de jaren van inzet en steun. Marguerite, Leen, Annie Pallant, Anny Vangoidtsenhoven, Betty,  en Greta, naar voor zouden willen komen

Vlaamse medaille van verdienste:

Op datum van 24 januari 2019 heeft de bestendige deputatie van de Provincie Vlaams Brabant de medaille van verdienste toegekend voor de meer dan 20 jaar inzet als Bestuurslid van onze toneelkring en ik heb dan ook de eer en het genoegen voorzitter, Roger Vanhellemont, deze erkentelijks medaille en diploma te mogen overhandigen.

De deputatie was in zijn goed doen want wij hebben een tweede persoon die we dezelfde onderscheiding en diploma mogen overhandigen nl.  ondervoorzitter Emilio Hermo, eveneens voor zijn jaren inzet voor onze toneelkring.