Is dit een grap of om te huilen? Het treintje komt zo!

dinsdag 08 mei 2018

Vol interesse vertrokken wij dinsdagavond naar de informatievergadering die Infrabel, de NMBS, TucRail en de gemeente organiseerden rond de werken aan het GEN (het gewestelijk expressnet).  Een heel leger ingenieurs en andere ambtenaren hadden zich samen met leden van het schepencollege strategisch opgesteld om de burger correct te informeren over wat het GEN is, hoe de werken evolueren en wanneer we uiteindelijk onze vier treinen per uur naar Brussel zullen krijgen. 

Om al deze informatie samen te vatten, citeren we graag een van de aanwezigen: "Al wat ik hier vandaag heb gehoord, is ons twintig jaar geleden ook al meegedeeld." Toegegeven, men blijft consequent hetzelfde zeggen: over enkele jaren, in 2026, komt alles in orde. Zelfs de parking in Groenendaal en het vervallen, geklasseerd station (misschien).

Na de vele reacties van de buurtbewoners de voorbij weken, naar aanleiding van het feestje  van de NMBS in Terdelle, en het er weghouden van de buurtbewoners, was het natuurlijk uitkijken naar dat luik van de infovergadering.  Als er dan al iemand durfde een klacht te uiten, werd die snel en vakkundig gefnuikt door ze door te verwijzen naar een persoonlijk gesprek achteraf.

Het spel dat gespeeld wordt, de betrokkenheid van drie overheidsdiensten, NMBS, Infrabel en TucRail, die er na al die jaren een kunst van gemaakt hebben om de hete aardappel telkens naar elkaar door te schuiven, of om het wat duidelijker te zeggen, iedereen van het kastje naar de muur te sturen, zorgt ervoor dat niemand uiteindelijk de energie nog vindt om als individu de strijd tegen zoveel bureaucratie vol te houden.

De samenstelling van zo’n panel is ook altijd zo zorgvuldig gekozen dat de mensen aan de tafel toevallig amper op de hoogte zijn of tot de verkeerde dienst behoren. Ontroerend te horen dat de mensen van de NMBS altijd bereikbaar zijn om klachten over sluikstorten, schade of verwaarloosde percelen te aanhoren of problemen op te lossen. Gewoon telefoneren of e-mailen en alles wordt zo gefixt (maar dat is weliswaar een andere dienst). In theorie zal dat wel zo zijn maar of er iemand aangeworven is om de telefoon op te pakken of de mailbox te lezen …? Vraag het aan de buurtbewoners en je krijgt meteen een ander verhaal te horen of lees hun ‘klaagmuur’ op Facebook. 

2018 wordt een uitzonderlijk jaar, niet omdat de zon ons al zoveel warmte gegeven heeft, maar omdat er ‘gemeenteraadsverkiezingen’ zijn. In een  mooie poging om ‘gewoon te doen’ heeft het schepencollege plots toch belangstelling gekregen voor de ernstige problemen die door de buurtbewoners  al 10 jaar worden aangekaart. Onze OpenVLD – ProHoeilaart meerderheid verklaarde op de vergadering de dossiers vanaf nu van nabij te volgen en de NMBS of welke andere overheidsinstelling dan ook, aan de oren te trekken als er in de toekomst nog iets verkeerd loopt. We zijn echt gerustgesteld. Zo’n kordate houding hadden we niet zien aankomen. Er is dus nog hoop!

Blijft er nog het heikel punt van de storting van duizenden kubieke meter grond (al dan niet vervuild) naast de wijk het Leen, waar Hoeilander.be in 2014 niet minder dan vier artikels over publiceerde. Hieronder vind je de links naar die informatie.

Klik hier voor artikel 1 - Klik hier voor artikel 2 - Klik hier voor artikel 3 - Klik hier voor artikel 4 

De aanwezige hoofdingenieur, die het dossier van het GEN blijkbaar door en door kent, wist plots niet waarover het ging. Hij had geen weet van grondverzet, en zeker niet over de illegaliteit ervan.

De burgemeester was wel op de hoogte. Het zou er aan mankeren, het onderwerp werd in 2014 verscheidene malen op de gemeenteraad besproken. Hij verklaarde dat daar inderdaad geen vergunning voor was afgeleverd (lees onwettelijk). De aannemer zal dat zeker per ongeluk vergeten zijn, zoals hij een buurtbewoner schriftelijk liet weten. Het is wat het is maar de berg grond ligt er nog steeds. Gaat die berg ooit terug verdwijnen? Wordt er nog snel een tijdelijke vergunning afgeleverd? Is dat niet een beetje laat? Of laten we alles illegaal? Een ding is zeker, als de aannemer de grond kan laten liggen, wordt daar iemand beter van maar niet de bewoners van het Leen. Probeer jij maar eens te bouwen zonder vergunning! Sommigen mogen duidelijk meer dan jij en ik. En dat met een 'groene en progressieve'  partij in de meerderheid!

Zoals we in de titel al schreven: ‘Is dit een grap of om te huilen’? Dit soort infovergaderingen dient enkel om de perceptie te scheppen dat iedereen het beste met je voor heeft. De waarheid is anders. De democratie met alle info- en inspraakkanalen en overheidsdiensten die ten dienste staan van de belastingbetaler ..., het is nog niet voor nu. Misschien voor 2026. Wie weet wordt er dat jaar een nieuwe infovergadering gehouden om nog eens te herhalen wat op dinsdag 8 mei 2018 werd gezegd in het GC Felix Sohie. Onze kleinkinderen zullen al die kennis dan opnieuw aan hun kinderen kunnen doorgeven enzo verder. 

Het grote geheim van ‘gelukkig zijn’ is ‘geduld hebben”. Klaag niet dat we het je niet gezegd hebben.

Achteraf werden we verwend  met broodjes en een fris 'Viridis Valis' biertje. Het leven kan toch zo simpel zijn.

Conclusie van de avond: treintje komt zo (over 8 à 9 jaar).

P.S.: Bedankt NMBS voor het eentalig Frans filmpje aan het begin van de avond. Zoveel gebundelde Romaanse cultuur, 't is eens wat anders.