Groot feest voor 63 Eerste Communiekantjes (enkele foto's)

zondag 02 jun 2019

Op Hemelvaartsdag, vorige donderdag, vierden niet minder dan 63 kinderen van Sint-Clemens en het Groene Dal hun Eerste Communie in de Hoeilaartse parochiekerk. Het thema van de viering was : "Ik wil een lichtje zijn". De kerk was versierd met heel veel lichtgevende attributen en uiteraard was er ook dit jaar veel volk! Communievieringen zijn nu eenmaal gelegenheden dat de kerk te klein is.

O.l.v. juf Lut werden 6 liedjes gezongen. De eerste lezing ging over “Sam in het donker”, Sam is een schildpad die bang is in zijn schild. Andere dieren proberen hem te helpen. Dit verhaal werd mooi uitgebeeld door de kinderen.

Alle kinderen hadden een taakje : voorlezen, solo zingen, uitbeelden, offergaven aanbrengen, …

Op het einde van de viering werden buiten 6 bellenblaasmachientjes ingeschakeld want een paar ouders hadden "commentaar gekregen" over het gebruik van plastic ballonnen. Toen de zon scheen gaven de bellen wel een super mooi effect ! Alle communiekantjes hadden een gele roos die ze daarna aan hun mama konden geven.

Met dank aan N.M. voor het verslag.