Hoeilaartse kermis hoort wel thuis op het gemeenteplein (persbericht)

dinsdag 29 mei 2018

De laatste weken is er een groot ongenoegen ontstaan bij vele handelaars en winkeliers van het gemeenteplein. De burgemeester en schepenen van Open VLD en PRO Hoeilaart hebben immers op 7 mei 2018 beslist om de kermisattracties tijdens het Druivenfestival weg te halen van het gemeenteplein en een gedeelte ervan te verplaatsen naar de Mariënparking. Deze beslissing werd genomen zonder enige vorm van overleg, noch met de handelaars en winkeliers van het gemeenteplein, noch met de Raad voor Lokale Economie (RLE) en ook niet met de uitbaters van de kermis zelf.

Bij deze verhuis naar de Mariënparking zullen een aantal kermisattracties zelfs geen plaats meer vinden. De burgemeester en schepenen laten officieel weten dat zij niet van zin zijn om voor diegene die bij de verhuis uit de boot vallen een oplossing te zoeken. Ze moeten maar hun plan trekken of wegblijven uit Hoeilaart.

CD&V Hoeilaart kant zich volledig tegen deze beslissing om de kermis te verbannen op het gemeenteplein. Dit is nefast voor de beleving rondom het gemeenteplein en voor de lokale handelaars. Daarom roept CD&V Hoeilaart het schepencollege op om haar beslissing te herzien en om eindelijk eens overleg te plegen met alle betrokken partijen, zowel de handelaars en winkeliers van het gemeenteplein, de RLE en de kermisuitbaters zelf.