Hoeilanders ongewenste 'vijanden' op eenkleurig spoorwegfeestje (enkele foto's)

woensdag 28 mrt 2018

Ondanks een politieverbod dat het ze onmogelijk maakte om voor de vele tv-camera’s een petitie aan te bieden aan de verantwoordelijke spoorwegminister Bellot en aan burgemeester Vandenput is het omwonenden van het station Hoeilaart gelukt om wat media-aandacht af te snoepen van Infrabel, het staatsspoorwegbedrijf dat in januari 2018 een doorstart maakte met de feitelijke aanleg van de spoorrails tussen Brussel en Ottignies.

(foto: Kerstin Huygelen)

De afgelopen dagen is met man en macht gewerkt om rails neer te leggen zodat de tv-kijker de indruk kon krijgen dat er schot in de zaak zit. De mediabelangstelling voor het Gewestelijk Expresnet was vandaag voor Hoeilaartse begrippen ongekend groot. Tal van mediawagens en cameraploegen uit Wallonië, Brussel en Vlaanderen mochten een streng bewaakte “veiligheidszone” binnenrijden. Daar werd aan weerszijden van wat ook wel “spoorlijn 161” wordt genoemd een drietal filmpjes vertoond (merendeels in het Frans) over de vooruitgang die de aanleg van het GEN beoogt als er vier sporen liggen, waardoor Brussel sneller bereikbaar is voor de pendelaar.

(foto: Kerstin Huygelen)

Gastheer François Bellot (MR) had ook zijn partijgenoten premier Louis Michel (links vooraan) en zijn eerste viceminister Didier Reynders (midden) naar Hoeilaart gehaald, evenals een keur aan Vlaamse liberalen. Gemeenteraadsleden van andere partijen waren blijkbaar niet welkom. En al zeker niet de omwonenden die soms al vijf jaar aan het procederen zijn tegen Infrabel (of aan het lijntje gehouden worden) over het herstel van de schade aan hun eigendommen die is aangericht tijdens de eerste fasen van de spoorwerken: scheuren in huizen, kapotte privé-wegen, slecht herstelde schade en compleet uitgerukte bomen uit een privétuin. De bewijslast wordt omgekeerd: de individuele Hoeilander moet bewijzen dat de schade veroorzaakt is door de werken en niet andersom.

Het mediaspektakel werd geregisseerd vanuit een witte tent op de zandheuvel bij Het Leen. Daar stond een overdekte tribune en aan de zuidelijke kant van het spoor een mega-beeldscherm waar drie filmpjes werden vertoond, vooral bedoeld voor de Franstalige achterban van de drie MR-ministers. Burgemeester Vandenput probeerde voortdurend in de zichtlijn van de camera’s te komen, een omstander merkte op dat het leek wel of hij de centrale organisator was van het persmoment.

Inwoners van Hoeilaart werden op een afstand gehouden. Alleen wie overtuigend kon aantonen de trein te moeten nemen mocht onder de spoorbrug komen. Demonstraties waren daar strikt verboden. Rein van Gisteren, een omwonende die zich opwierp als vertolker van het leed dat een aantal van zijn buren is aangedaan had zich verkleed in een zwarte toga met witte bef. Hij toonde zich verbijsterd over het feit dat de overheid politiedwang inzet om het aanbieden van een petitie aan de autoriteiten te verhinderen. “Dat is zo 1968!” Refererend aan artikel 28 van de Belgische Grondwet legde hij aan cameraploegen van Ring-TV en VTM uit dat naar zijn mening het recht van petitie in het geding is. Met een volledig blanco spandoek liet hij zich gewillig fotograferen: het spandoek vertelt de kern van zijn boodschap: “We hebben hier toch niks te vertellen, maar op 14 oktober hoort u meer als er verkiezingen zijn”.

Facebook

Op Facebook kwamen we deze interessante post tegen van Kerstin Huygelen. Een mooi beeld van wie blijkbaar de 'vijand' is.

... Hier werd ik agressief bejegend door de Open VLD leden van Hoeilaart. Els Uytterhoeven - Open VLD, Eerste schepen en Annelies Vanderlinden - Open VLD, Vijfde schepen, hebben mij op agressieve wijze de mond gesnoerd! Uytterhoeven beschuldigde mij zelfs vals dat ik "het gesprek" aan het opnemen was! Ik moest bewijzen dat dit niet het geval was en dat ik dit ook niet van plan was. Een burgemeester en zijn schepenen zouden de burgers moeten vertegenwoordigen en te woord staan in de plaats van het groot kapitaal en Goliath. Toevallig of niet, zijn de ministers die hier vandaag het grote woord voerden allen lid van zusterpartij MR. Tim Vandenput komt er trouwens openlijk voor uit dat hij als burgemeester van Hoeilaart graag zou willen versmelten met Terhulpen (La Hulpe) en de MR burgemeester aldaar ... . Ik was niet gewenst en de schepenen snauwden mij toe dat ik ongenodigd over straat liep! Tot nader order is de straat nog steeds toegankelijk voor alle burgers die tenslotte alles betalen op de koop toe! Vele persmensen kregen de indruk dat Hoeilaart dictatoriaal wordt bestuurd, na al het machtsvertoon dat werd tentoon gespreid.

Foto: Kerstin Huygelen

Conclusie

Het was vandaag duidelijk boeiend aan het station van Hoeilaart. Tijd om toch eens na te denken over de houding van het eigen gemeentebestuur dat op geen enkel moment stappen onderneemt om zijn eigen inwoners te verdedigen of te vertegenwoordigen. Die worden eerder beschouwd als vijand nummer 1. De burgemeester en zijn volgelingen heulen liever met Infrabel en de grote bouwondernemingen (die misschien later de ring nog gaan overkappen). De macht om de macht. van rentmeesterschap heeft dit bestuur nog nooit gehoord!

Uiteraard is het een goede zaak dat het derde en vierde spoor eindelijk worden afgewerkt, maar dat men de rechten negeert van de omwonenden en zelfs probeert om alle protest in de kiem te smoren, dat is een spoorwegbrug te ver. Een gevoel van schaamte borrelt op!