Meer dan 250 handtekeningen tegen afbraak oud rusthuis en bouw nieuwe kindercrèche

donderdag 08 mrt 2018

Sedert 6 februari 2018  staat er een infobord aan het rusthuis met melding van afbraak oude rusthuis en bouw nieuw kinderdagverblijf. Dit nieuws kwam voor de omwonenden als een verrassing wat tot vandaag is niemand geïnformeerd over wat de gemeente van plan is. Niet alleen omdat Hoeilaart een historisch gebouw verliest maar vooral ook omdat dit totaal gebrek aan informatie ook elke inspraak uitsluit, werd enkele weken geleden een petitie opgestart waar van je hieronder de tekst vindt.

Tijdens de gemeenteraad maakte de oppositie, bij monde van Wim Laureys, dezelfde opmerkingen en uitte ze haar bezorgdheid over dit gebrek aan communicatie. Blijkbaar mogen de plannen pas het daglicht zien als alles geklonken is. De  gemeentraad zal pas informatie krijgen als de aanbesteding op de agenda staat.

Hier is de tekst van de petitie:

(klik hier als ook jij deze petitie wil ondertekenen!

Sedert vorige week staat er een infobord aan het rusthuis met melding van afbraak oude rusthuis en bouw nieuw kinderdagverblijf … Wij  begrijpen dat er iets met het oude gebouw moet gebeuren. Afbraak daarentegen vinden we ontzettend erg.

Niet alleen omwille van de historische waarde van het gebouw  (we geven toe dat ze bij de vernieuwingswerken van het gebouw in de jaren 70 veel van de charmes hebben vernietigd, waardoor het gebouw niet meer als historisch erfgoed in aanmerking kan komen), maar ook omwille van het zicht voor bewoners, buurtbewoners en wandelaars!

Voor de bewoners van het rusthuis betekent de nieuwbouw een verlies van een mooi uitzicht op Vlaanderveld, Troth en Zoniënwoud.

Voor hen betekent de afbraak en nieuwbouw  maandenlange werken met overlast van aan -en afrijdende vrachtwagens vanaf 5 u ’ s ochtends. Voor hen betekent het nieuwe ontwerp het verdwijnen van een rustig wandelpad omheen de gebouwen.  Hun “rustige oude dag” kunnen ze gedurende lange tijd vergeten.

Voor het personeel en vrijwilligers betekenen de inplanting nieuw kinderdagverblijf  ook verlies aan parkeerruimte gedurende  de tijd van de werken en ook nadien: het personeel van het kinderdagverblijf zal ook over de nodige parkeervakken moeten kunnen beschikken.

Voor de bezoekers idem,  bovendien verliezen zij ook de mogelijkheid om met hun familielid eens rustig buiten te wandelen.

Voor de omwonenden betekenen de plannen een bruuske ingreep in  ons mooie straatbeeld .

Waar we steeds gehoord hadden dat de nieuwbouw op de plaats van het bestaande gebouw ging komen, komt dit gebouw nu op 3.5 meter van de stoep…weg groen, weg struiken, weg mooie oude bomen!  Bovendien brengen die werken inderdaad gedurende maanden overlast mee, en niet alleen tijdens de bouw, maar ook eens het gebouw af zal zijn voorzien wij ernstige hinder door bijkomend verkeer dat de kinderen ‘ s ochtends komt afzetten en ’ s avonds weer komt oppikken. Als kers op de taart lezen we in het ontwerp dat  er een  polyvalente ruimte wordt voorzien waar familiefeesten en vergaderingen kunnen plaatsvinden buiten de weekdagen en uren dat er kinderopvang is voorzien. 

Denken dat je weekends dan toch wat gespaard blijft van verkeers- en geluidshinder is een utopie: feestjes met napraten tot diep in de nacht, klakkende autoportieren en bijhorend lawaai zijn voorspelbaar.

Voor alle bewoners van de groenendaalsesteenweg zal het project veel bijkomend verkeer in een straat die hier niet  op voorzien is alsook een tekort aan parkeervakken met zich meebrengen.

Voor de toeristen : De b&b Huize Dumberg –  gekend en gewaardeerd  omwille van de stilte die in en rond het gebouw heerst- verliest ook haar kern van haar bestaan…rust zal ver te zoeken zijn, eens de werken aanvatten.

Wij vinden het jammer dat bij het opstellen van de plannen geen rekening werd gehouden met diegenen die hier wonen, werken, en dagelijks langskomen:  de meeste bewoners van onze straat werden nu pas ingelicht  over de plannen waar de gemeente al jaren over vergadert. We vernamen dat sommige personeelsleden van het rusthuis al jaren terug geïnformeerd werden over wat er op til was met het huidige gebouw, en dat in het huidige kinderdagverblijf gepolst werd naar hun desiderata bij de nieuwbouw. Het ware goed geweest zo de gemeente ook de omwonenden betrokken had bij de voorbereiding van de nieuwbouw, en in zekere mate rekening had gehouden  met hun voorstellen of wensen. Een recht op inspraak vooraf, en niet een recht  op indienen van bezwaren (aangekondigd door 1 affiche op de plek zelf ) ware opportuun geweest.

De gemeentekrant Hier Hoeilaart publiceerde begin deze maand het artikel inzake de bouwplannen als een vaststaand feit.

Moge we opmerken dat in het ontwerp gesproken wordt van het bestaan van fietspaden aan beide kanten van de groenendaalsesteenweg…tot op heden hebben wij hier nooit fietspaden gehad. De makkelijke bereikbaarheid per fiets van ouders met hun kinderen...stelllen we wel in vraag. 

Langs deze weg willen we ook onze bezorgdheid uitdrukken eens ze met afbraak gaan starten: zoals men ons meegedeeld heeft zou het oude gebouw nog behoorlijk wat asbest bevatten: op welke wijze gaat men tot verwijderen van deze materialen over?

Met deze petitie vragen wij om herziening van de bouwplannen voor nieuw kinderdagverblijf  en het overwegen van het bestaande gebouw toch te renoveren om daar een kinderdagverblijf in onder te brengen. Op die manier wordt een historisch waardevol gebouw van de gemeente een nieuwe bestemming gegeven, en kan de groene zone bewaard blijven.

Indien dat toch onmogelijk blijkt vragen wij de inplanting van het nieuwe gebouw een aantal meters meer naar achter te brengen zodat de volledige groenstrook met bomen vooraan kan behouden blijven.Tevens vragen wij het opheffen van voorziening polyvalente ruimte voor feesten en vergaderingen.

Wij dringen bij herhaling  ook aan op een openbare infovergadering zowel voor de uitleg over de plannen, als voor de uitvoering van deze plannen.

Alvast dank om kennis te nemen van onze bezwaren.

In bijgaande een gedeeltelijke  lijst van een aantal  bewoners, personeel, bezoekers, omwonenden en toeristen die niet akkoord gaan met het huidige plan. Ook online werd de petitie door 53 mensen getekend.

Kristin Van Orshoven