Na meer dan 20 jaar eindelijk een veilige oversteekplaats op de Terhulpensesteenweg!

woensdag 20 jul 2016

Soms moet je geduld hebben om van de hogere overheid iets gedaan te krijgen. Dat bewijst zonder twijfel het volgende bericht: het Agentschap Wegen en Verkeer start in augustus 2016 met de herinrichting van het kruispunt van de Terhulpsesteenweg (N275) met de Ildefonse Vandammestraat en de Hakenstakendreef. Met enkele gerichte ingrepen wil Wegen en Verkeer het kruispunt veiliger maken voor alle weggebruikers en voor de zachte weggebruikers in het bijzonder. Bijkomend worden er onderhoudswerken uitgevoerd waaronder de herstelling van enkele gescheurde betonplaten en de toplaag van de bushalte in de richting van Brussel. De werken worden bewust uitgevoerd in een verkeersluwe periode en duren in totaal 6 weken.

Al in de jaren '90 van het vorige millenium vroeg het toenmalige gemeentebestuur om werk te maken van een veilige oversteekplaats, gezien het feit dat er toch heel wat ruiters, fietsers, joggers en wandelaars de Hakenstakendreef gebruiken als toegang tot het Zoniënwoud.  Het wordt een oversteek met verkeerslichten. Eindelijk! Ongeveer al even lang vraagt de gemeente Hoeilaart een veilige oversteekplaats op het kruispunt Terhulpensesteenweg en de Meutedreef, op de grens met La Hulpe, maar dat blijft het Agentschap Wegen en Verkeer weigeren met het argument dat er op La Hulpe, zo'n 200 meter verder al een verkeerslicht staat. Alsof je met een paard veilig tot aan dat verkeerslicht kan stappen !?! We mogen dus al blij zijn met één oversteekplaats. Geduld is een mooie deugd.

Aanleg berm tussen rijweg en fietspad

Om de oversteekplaats nog veiliger te maken, wordt de Ildefonse Vandammestraat versmald en wordt er een eiland (een berm) geplaatst tussen de rijweg en het fietspad. Dankzij dit eiland wordt het verkeer uit de Ildefonse Vandammestraat recht naar het kruispunt met de Terhulpsesteenweg geleid zodat voetgangers, fietsers of ruiters veilig kunnen wachten aan de oversteekplaats en niet worden gehinderd door de bestuurders die rechtsaf slaan.

Bijkomende onderhoudswerken

Tijdens de verbetering van het kruispunt worden ook de gescheurde betonplaten hersteld. Op vier plaatsen worden de betonplaten volledig vernieuwd: drie platen in de richting van Terhulpen en één plaat in de richting van Brussel. Tot slot wordt ook de toplaag van de bushalte in de richting van Brussel afgefreesd en vernieuwd. 

Hinder en omleidingen voor het verkeer

Tijdens de werken wordt de Ildefonse Vandammestraat afgesloten voor het verkeer. De Terhulpsesteenweg (N275) blijft open voor het verkeer dat beurtelings de werfzone kan passeren. Bij druk verkeer worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst om het verkeer in goede banen te leiden.