Nieuwbouw kinderdagverblijf te duur voor Hoeilaart (persbericht)

dinsdag 29 mei 2018

CD&V Hoeilaart is gekant tegen de bouw van een nieuwe  kinderdagverblijf op de site van het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. De raming van de bouwprijs voor deze volledige nieuwbouw loopt op tegen de 3 miljoen euro, en dit voor een opvangplaats van maximum 23 kindjes. Dit zijn er evenveel als het aantal kindjes die vandaag opvang genieten in ons huidig gemeentelijk kinderdagverblijf in de wijk Solheide.

Tel hierbij nog een kost van zo’n 400.000 euro aan erelonen voor ontwerpers dan besef je dat dit voor Hoeilaart niet alleen onbetaalbaar is maar vooral een onverantwoorde keuze is. Voor wat een eventuele uitbreiding betreft naar een opvangcapiteit naar 36 kindjes zijn er vandaag  ook nog te veel onduidelijkheden.

Door te kiezen voor een grondige renovatie met uitbreiding van het bestaand kinderdagverblijf in de wijk Solheide, kiest CD&V Hoeilaart bewust voor een betaalbaar, goedkoper maar vooral voor een evenwaardig alternatief. 

Tijdens onze recente huisbezoeken in de wijk Solheide lieten vele inwoners ons trouwens weten dat zij grote voorstander zijn voor het behoud van kinderopvang op Solheide. Zoals iedereen weet, zal de toenemende vergrijzing van onze Hoeilaartse bevolking, heel wat uitdagingen met zich meebrengen.

Door een duidelijke keuze voor een kinderdagverblijf op Solheide, kiest CD&V Hoeilaart ervoor dat nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen van het huidig woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in de toekomst de beste kansen krijgt en mogelijk blijft.