Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Personeel gemeentediensten bijzonder ongerust over toekomst

zaterdag 07 feb 2015

Vorige maandag werd het nieuwe gemeentelijk personeelsplan, opgemaakt door het extern bureau,  Idea Consult, aan het gemeentepersoneel voorgesteld. Met dit plan heeft het gemeentebestuur van Hoeilaart de ambitie om de dienstverlening te optimaliseren. Vooral in de sport- cultuur- en jeugddienst is dit plan  niet echt in goede aarde gevallen. Het personeel van deze vrijetijdsdiensten kreeg te horen dat er voor twee collega’s in de toekomst geen plaats meer is. Alleen wist het gemeentebestuur nog niet wie en wanneer de mogelijke ontslagen zullen vallen. M.a.w., alle zeven mogen ze nu nog vrezen voor hun job. In de plaats van deze twee medewerkers zou wel een nieuw leidinggevende figuur (met een bijhorende hogere weddeschaal)  aangesteld worden om deze vrijetijdsdiensten beter met elkaar te laten samenwerken.

Ook bij de gemeentelijke technische diensten kregen twee personeelsleden te horen dat er voor één van beide binnenkort geen plaats meer is. Maar ook hier wist het gemeentebestuur nog niet wie van beide en wanneer deze moet vertrekken?

Deze onzekerheid zorgt voor spanningen die de collegialiteit  zeker niet ten goede komen. Collega’s worden nu plots rechtstreekse concurrenten en dat is nefast voor de werksfeer.

Op zich is de reorganisatie die Idea Consult voorstelt niet zo uitzonderlijk,  de managementboeken staan vol met dergelijke voorbeelden, een betere hiërarchische structuur en een duidelijke werkverdeling komen de dienstverlening zeker ten goede. Alleen gebeurt hier in Hoeilaart hetzelfde , wat externe consultancybureaus ook in andere organisaties zo vaak hebben meegemaakt. Namelijk, van een volledige uitgewerkt voorstel wordt in een eerste stadium slechts een deel uitgevoerd, waardoor het totale plaatje niet echt meer klopt.

Zo is in het oorspronkelijk plan veel belang gehecht aan de oprichting van de dienst “Huis van Hoeilaart”, die de eersterangsdienstverlening van o.a. de vrijetijds- en sociale diensten zou organiseren. De Hoeilander zou in zijn contact met de gemeentelijke overheid op één centrale plek worden opgevangen, een loketdienst, zodat de andere diensten niet steeds “gestoord” zouden worden door inwoners met vragen of problemen. 

Op zich misschien geen slecht idee, ware het niet dat op een vergadering donderdagavond met leden van de gemeentelijke advies- en beheerraden over de beleidsplannen 2015, amper nog gesproken is over dat “Huis van Hoeilaart”. Het zou pas in een later stadium ingevoerd worden. Wat onmiddellijk de vraag oproept hoe de vrijetijdsdiensten dan verder moeten met minder personeel terwijl het aantal overuren nu al de pan uitswingt.

Natuurlijk is het positief dat er nagedacht wordt over de verbetering van de diensten, dat moet een constante bekommernis zijn, maar het voorstel van Idea Consult heeft nog andere zwakke punten. Zo wordt er over een ombudsdienst met geen woord gesproken en is er weinig aandacht voor interne kwaliteitscontrole, noodzakelijk om ervoor te zorgen dat fouten niet telkens opnieuw gemaakt worden.

Volgens de burgemeester in “Het Laatste Nieuws” gisteren, zorgt deze reorganisatie amper voor besparing. Het aantal personeelsleden blijft minstens gelijk, alleen verzwaart de top ten koste van het uitvoerend personeel (aanwerving van méér betaalde kaderfuncties ten koste van de hardwerkende medewerkers). Een aantal personeelsleden zou eventueel kunnen doorgroeien als ze de nodige diploma’s hebben maar ‘off the record’ hoor je vandaag al dat eigenlijk niet de bedoeling is.

Vooral de onzekerheid wie uiteindelijk het schip zal moeten verlaten en wanneer, maakt het personeel bijzonder ongerust, net als de onduidelijkheid over hoe het integreren van het OCMW in de gemeentelijke diensten (in 2019 verplicht) zal georganiseerd worden en welke functie het Sociaal Huis doet veel vragen rijzen.

Een verhaal dat zeker nog vervolgd wordt.