Provinciegouverneur schorst beslissing OCMW-raad.

woensdag 16 mrt 2016

Net als de gemeenteraad is de OCMW-raad een vergadering waar de discussie soms hevig kan oplaaien. Het gebeurt wel vaker dat de CD&V-oppositie haar bedenkingen heeft bij beslissingen en pertinente fouten of onrechtmatigheden. Op de OCMW-raad van 18 januari 2016 doken opnieuw fundamentele problemen op bij de toewijzing van een lastenboek. Het deskundige verslag hield volgens CD&V immers onvoldoende rekening met de zelf opgestelde voorwaarden uit dit lastenboek rond de levering van koffie en -toestellen. Alle, volgens CD&V terechte en constructieve opmerkingen werden jammer genoeg door de voorzitter van tafel geveegd.

Ten einde raad diende CD&V een klacht in bij de provinciegouverneur, om, zo stelt de oppositie, het OCMW te vrijwaren van enig juridisch geschil. De uiteindelijke beslissing van de Gouverneur geeft CD&V gelijk en luidt als volgt: “De evaluatie van de offertes gebeurde niet conform de gekozen beoordelingsmethodiek. De gunningsbeslissing is bijgevolg onrechtmatig want ze steunt op een onregelmatige beoordeling van de offertes. De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Hoeilaart van 18 januari 2016 betreffende "Woonzorgsite. Levering van koffietoestellen en koffie. Gunning van de opdracht. Goedkeuring." wordt in zijn uitvoering geschorst.”

In een persmededeling meldt CD&V  geen victorie te kraaien met deze beslissing, maar hoopt dat er in de toekomst meer respect getoond wordt voor opmerkingen van de oppositie .”, aldus Youri Vandervaeren, fractieleider voor CD&V Hoeilaart in de OCMW-raad.

De CD&V-fractie zal trouwens op de OCMW-raad van 21 maart peilen naar het plan van aanpak dat werd opgesteld naar aanleiding van een audit die in 2014 werd uitgevoerd. Deze audit bracht een aantal grote tekortkomingen aan het licht. CD&V hoopt dat dit plan inmiddels, twee jaar na de invoering, haar eerste vruchten afgeworpen zal hebben.