Reclamestoet langer dan ooit! (fotoalbum)

maandag 19 sep 2016

Elk jaar staat de raad voor Lokale Economie in voor de organisatie van de reclamestoet. Dit jaar schreven zich meer deelnemers in dan ooit te voren? De hoeveelheid snoep was in verhouding en er werd gretig mee gegooid. Stipt om 19u zette de colonne zich in beweging en het duurde een uur voor alle wagens voorbij waren. Het inschrijvingsgeld wordt door de RLE integraal afgestaan aan de deelnemers van de lichtstoet, samen met de opbrengst van de sponsoractie. €600 per deelnemende groep is een mooi bedrag dat absoluut bijdraagt tot het financieel mogelijk maken van deze parel aan de Hoeilaartse kroon. Als je daar nog het bedrag bijtelt dat de handelaars invidueel aan sponsorgeld ter beschikking stellen van hun favoriete verenigingen, dan kan je je wel inbeelden hoe belangrijk en onmisbaar hun steun is.

Dat kinderen gek zijn van de hen toegesmeten snoep, daar kunnen we best inkomen, maar dat diverse volwassenen met beide handen in de emmers graaiden, dat was er ver over. Ook de 'Belgische tafeldruif', die de stoet sloot, was bijzonder verbolgen over de onhebbelijke houding van sommige toeschouwers die, in plaats van blij te zijn met de uitgedeelde lekkernijen, de bakken met beide handen agressief leegroofden. Sommige mensen hebben echt geen manieren.

Gelukkig waren zij maar een kleine minderheid. Het talrijk opgekomen publiek genoot van de reclamestoet en verzamelde snoep voor een heel jaar!

Foto's: KarelVA en JanVA