Roger Dewit heeft een nieuw boek: "Waar voor je geld!"

zaterdag 10 sep 2016

Zaterdagvoormiddag werd "Waar voor je geld", de encyclopedie van Hoeilaartse handelaars van 1950 tot 2015, voorgesteld. Dit lijvige boek geeft een gedetailleerd overzicht van alle handelaars die zich in de periode van 1950 tot 2015 in Hoeilaart gevestigd hebben; 6990 eigennamen, zo'n 3500 zelfstandigen, 588 foto's van advertenties en 952 foto's van dorpsgenoten. Roger Dewit heeft er de voorbije twee jaar al zijn tijd ingestoken, en het resultaat mag er zijn: 304 bladzijden Hoeilaartse geschiedenis vol nostalgie en mooie herinneringen voor al wie gedurende die periode gekocht heeft in onze gemeente.

Via zijn zoon Olivier, dankte Roger het gemeentebestuur voor de fijne receptie, de raad voor Lokale Economie, Steven Benats (AD Delhaize), Dominique Vanderlinden (Sportecho) en Claude en Laurent Loits (drukkerij van Hoeilaart - De Serrist) voor hun financiële steun en Annemie en Myriam Kerckhoven omdat zij Roger mee vergezelden naar de Nationale Bibliotheek van België in Brussel, voor de vele opzoekingen. Alain Borreman droeg zijn steentje bij voor het in vorm gieten van alle gegevens en foto's en het helpen draaiend houden van de computer. Ook kon Roger een beroep doen op het 45 000 grote fotobestand van Hoeilander.be.  Alle teksten werden op fouten nagelezen door Wim Laureys. Christophe Joly, het hoofd van de gemeentelijke dienst Burgerzaken, maakte Roger wegwijs in de enorme boeken van het archief. Daarnaast werd ook de Koninklijke Heemkundige Kring bedankt voor de hulp.

Wie het boek even doorbladert, beseft onmiddellijk wat een immens werk dit moet geweest zijn. Met engelengeduld, een grote wilskracht en vaak de moed der wanhoop, kwam deze puzzel aan gegevens, stap voor stap, tot stand en groeide uit tot een ongelooflijk project dat alle respect verdient. Proficiat!

Het lot van wie een dergelijk werk schrijft, is dat nu het boek gedrukt is, de commentaar snel zal komen, dat men eventuele fouten zal vinden, dat er nog nieuwe gegevens zullen worden aangeboden, ... Onvermijdelijk want het gaat over zoveel mensen en jaren, gegevens die je niet zomaar in één archief kan terugvinden. Roger zocht een groot deel van de handelaars in oude reclameblaadjes, programmaboekjes, het weekblad De Serrist,door mondelinge overlevering, gemeentelijke archieven ... Verstandig dat hij zijn echtgenote in het dankwoordje opnam want het aantal uren die aan dit boek besteed zijn, is immens.

De belangrijkste boodschap van het boek: KOOP IN HOEILAART!

Het boek, opgemaakt en gedrukt op de persen van "De Serrist"  is te koop voor €26 bij Roger Dewit thuis op 't Lindeke, Edg. Sohiestraat 2, of volgende zondag in de kapel nabij het gemeentehuis, op de tentoonstelling van de Koninklijke Heemkundige Kring.

Foto boven: Roger Dewit

Foto onderaan: Roger Dewit en echtgenote en Claude en Laurent Loits (De Serrist)