Ruime belangstelling voor de Ring van de toekomst!

vrijdag 08 feb 2019

Dinsdag vond in het CC De Bosuil te Jezus-Eik een informatieavond plaats over “werkenaandering.be”, een project van Vlaamse Overheid om te komen tot een herinrichting van de belangrijkste autosnelweg van ons land, namelijk de Ring rond Brussel (RO) op zo de leefbaarheid van de omgeving voor mens en dier te vergroten. Het publiek bestond voornamelijk uit inwoners van Overijse en Hoeilaart die kwamen luisteren hoe de inspraakprocedure tot nu toe is gelopen. Verschillende inwoners hebben reeds deelgenomen aan de enquete die iedereen nu nog altijd online kan invullen.

Onze regio blijft immers groeien, het sluipverkeer neemt elke dag toe, onze weginfrastructuur is verouderd en verschillende belangrijke kruispunten zijn onveilig geworden en veroorzaken files. In Hoeilaart ligt de focus vooral op de herinrichting van het kruispunt Groenendaal. Een nieuwe ondertunneling van de spoorlijn 161, net achter het stationsgebouw van Groenendaal, zal het verkeer komen uit Terhulpen beter stroomlijnen richting RO, de Duboislaan zal definitief afgesloten worden en de op-en afrit aan Welriekende zal verdwijnen.

Er komen nieuwe en veiligere fietsverbindingswegen en het openbaar vervoer wordt uitgebreid, iedereen wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Bevraging Ring Oost en laat weten welke problemen je als Hoeilander ervaart en wat je graag anders zou zien. Ga naar de website en vul de enquete in. Klik hier!