Spoorwegminister krijgt privé-feestje, reizigers en inwoners worden geweerd! (persbericht)

dinsdag 27 mrt 2018

Omwonenden van het station Hoeilaart keken verrast op toen rijplaten, vlonders, pallets en ander materiaal werden aangevoerd voor de bouw van een feesttent. Mobiliteitsminister François Bellot ontvangt er op 28 maart om 10 uur genodigden om te vieren dat de verdubbeling van het spoorwegnet tussen Brussel en Ottignies een doorstart krijgt 

Ze kregen een melding wegens hinder bij het thuiskomen en weggaan omdat hun straten voor het persevenement zijn afgezet. De buurt zelf, die al jaren hinder en schade ondervindt is niet welkom, zelfs niet al hun gemeenteraadsleden. Dit. terwijl spoorwegbedrijf Infrabel al vijf jaar probeert om via negeren, tijdrekken en juridische foefjes schadeclaims te ontlopen.

Klachtenonderzoek doodgezwegen

De voorbije jaren hebben omwonenden overlast en schade gehad door de GEN-werken: stof, licht, lawaai, zware nachtelijke trillingen, bouwafval, foutparkeren, scheuren in hun huis, kapotte wegen… Vooral het gebrek aan communicatie en een juridisering van het contact zit de omwonenden dwars. Bij de start in 2012 was er een overleggroep, maar Infrabel haakte onverhoeds af, zonder opgaaf van redenen. Ook het Hoeilaartse gemeentebestuur hulde zich vooral in stilzwijgen over zijn contact over schadeafhandeling en stelde zich vooral op als boodschapper van Infrabel. Op een gedetailleerd klachtenonderzoek werd nooit gereageerd.

Klaagmuur

“Via onze ‘klaagmuur’ wisselen we onze ervaringen over het spoorwegbedrijf uit, want door het isolatiebeleid van Infrabel worden klachten alleen individueel aangenomen. We zijn hartstikke voor een frequentere treinverbinding”, zegt Rein van Gisteren uit Hoeilaart die in 2012 de facebookpagina opstartte om de betrokkenheid van de buurt op gang te houden. Dat was nota bene op verzoek van de burgemeester, maar die hebben we daarna niet meer gezien op onze buurtoverleggen.

Infrabel moet begrijpen dat ze met de tijd mee moeten: overlast wordt minder als je burgers een uitlaatklep geeft, naar ze luistert en met ze praat en als je schade netjes en snel afhandelt. Maar op het callcenter van Infrabel zitten soms uitzendkrachten die niet eens weten waar Hoeilaart ligt. Dan gooi ik de hoorn er op.

Toegegeven, we waren soms ook zuur in onze commentaren, maar de stoïcijnse manier waarop Infrabel opereert lokt dat uit. Ze verwarren informatie met communicatie, en dat is echt niet meer van deze eeuw. Als je weekendwerken plant, dan volstaat het niet om een briefje aan te plakken dat je trein niet rijdt. En zeker niet als daar onzin op staat. Zo zijn reizigers een tijdlang via een plattegrond verwezen naar een totaal verkeerde straat voor vervangend vervoer. Ik ben gestopt om het ze te melden, voor ieder rappel geven ze je een nieuw klachtennummer… Ook afgelopen weekend was het weer raak: veel misverstanden onder de reizigers.”

Milieudelict

Vijf jaar geleden was de maat vol. Van Gisteren: “Toen Infrabel op klaarlichte dag met mannen in maanpakken een verboden combinatie van herbiciden op de “groene” geluidsmuur spoot, volgde er een boze buurtpetitie. Onderzoek wees later uit dat het een ernstig milieudelict betrof. De excuses die we kregen waren juridisch zuiver, maar ze kwamen ongemeend over.”

Van Gisteren: “Wat voor mijzelf de deur dicht deed, was dat we in het gemeenschapscentrum zelf de zaalhuur voor een buurtvergadering moesten betalen, terwijl Infrabel die ruimte gratis kreeg van de gemeente. Zijn belofte dat het zou worden goedgemaakt is onze burgemeester niet nagekomen. Hij wil woensdag vast wel met minister Bellot op de foto, maar voor de bewoners zelf verstopt hij zich al jaren. Gelukkig komen de verkiezingen er aan”.

Klachtenoverzicht geheim

Rein van Gisteren: “Infrabel heeft zijn klachtenoverzicht nooit openbaar gemaakt, zodat zelfs onze eigen gemeenteraad niet kan controleren hoe de schade aan woningen, omheiningen, wegen, struiken, bomen en afrasteringen is hersteld. Infrabel juridiseert het contact en ziet schade als een verzekeringsgevalletje. In plaats van een beetje coulance verleggen ze de bewijslast naar het individu dat zich het doorgaans niet kan veroorloven om een advocaat te betalen. Veel schadeclaims zijn dan ook niet naar tevredenheid afgehandeld of ze slepen nog steeds voort. En de spoorwegwoning aan de Gladiolenlaan staat al tienjaar leeg, een schande.

 

Naschrift: Tijdens het corrigeren van dit bericht wordt er aangebeld en doet de politie Druivenstreek een buurtonderzoek. “Komt er een grote demonstratie? Dit, om de weerstand in de wijk te beoordelen en om qua veiligheid voorbereid te zijn op demonstraties. Het antwoord dat ik gaf is neen.

Er is in verband met het evenement wel “een perimeter ingesteld” om de toegestroomde schotelwagens van de televisienetwerken te kunnen accommoderen; tot op zo’n 250 meter van de feesttent zijn openbare parkeerplaatsen geconfisqueerd om pers en genodigden te kunnen opvangen.

Als buurtbewoner merk ik daarbij op dat het station Hoeilaart goed bereikbaar is met de trein, maar dat echter het aanvangsuur (10 u) geen rekening houdt met de treintijden.