Ze komt er toch, de ijspiste!

donderdag 13 nov 2014

Uit goede bron hebben wij vernomen dat het directiecomité van Holar, het autonoom gemeentebedrijf dat instaat voor de organisatie van het schaatsevenement, maandag beslist heeft dat de ijspiste er komt, ondanks de verklaringen op de gemeenteraad en in de kranten en ondanks de afspraak tussen ProHoeilaart en OpenVLD om naar een alternatief te zoeken. Het directiecomité bestaat uit de leden van het schepencollege. De argumenten rond energiebesparing en de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke overheid bij stroomschaarste werden dus van tafel geveegd. In kringen van de OpenVLD meerderheid stelt men dat ProHoeilaart het dossier maar had moeten tegenhouden bij de begrotingsbesprekingen van Holar in december van vorig jaar, want door het budget voor de ijspiste in te schrijven, is toen de beslissing genomen. Daar anderhalve maand voor de activiteit op terugkomen is niet echt fairplay.

Wat er ook van zij, ProHoeilaart voorzitster, Sylvie Gahy, zal volgende week zaterdag, op de 30ste verjaardag van de partij, mooie woorden moeten vinden om de achterban uit te leggen dat haar vertegenwoordigers in de meerderheid nog maar weinig in de pap te brokken hebben en dat hun partner in 'crime', OpenVLD, niet in het minst rekening houdt met hun verzuchtingen. Benieuwd welke argumenten naar boven gaan komen.