Dossier speelveld Mariënparking. Er zit beweging in.

dinsdag 03 dec 2013

Dinsdag 3 december - Na de agendering op de gemeenteraad, de vele commentaren op Facebook, de petitie en de behandeling op de jeugdraad en de sportraad, blijkt er toch een consensus te groeien dat,  rond het speeldveld op de Mariënparking de problemen van lawaai en overlast van hangjongeren moeten aagepakt worden.
 
Sinds enkele weken loopt er 's avonds al wat meer politie in het centrum en de gemeente heeft nu, op advies van de jeugdraad, het initiatief genomen een infovergadering te organiseren die doorgaat op donderdag 5 december 2013 om 19 uur.
 
Deze gaat door in de cafetaria van het GC Felix Sohie. Ook de korpschef, John Van Erck, van de politiezone Druivenstreek zal aanwezig zijn.