Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Eliane Beernaert vraagt aandacht voor omwonenden spoorwerken

woensdag 30 mei 2012

Woensdag 30 mei - In het vragenuurtje van de gemeentetraad van gisterenavond vroeg gementeraadslid Eliane Beernaert (CD&V) en voormalig voorzitter van de milieuraad, het woord in verband met de werken aan het derde en vierde spoor die voor heelwat overlast en  problemen zorgen bij de omwonenden.  U vindt de tekst hieronder:
 
Naar aanleiding van de veelvuldige reacties van omwonenden in verband met de uitbreidingswerken van het derde en vierde spoor stelde gemeenteraadslid Eliane Beernaert tijdens de gemeenteraad een aantal vragen aan het gemeentebestuur.
 
Uit deze reacties van de buurtbewoners blijkt dat de hinder die de werken veroorzaken groot is en dat de omwonenden hiervoor bij de gemeente geen enkele steun vinden. De omwonenden blijven ook met veel vragen zitten omtrent de werken zelf.
 
Bij de uitvoering van grote werken zoals deze moet de gemeente haar akkoord geven omtrent de maatregelen die genomen worden door de opdrachtgever om de hinder tijdens de bouwwerken en daarna te beperken. Al die maatregelen moeten beschreven worden in het Milieueffectrapport (MER) .
Dit MER moet aandacht besteden niet alleen aan de zorg voor de natuur maar ook aan de bekommernis om de gezondheid (geestelijke en lichamelijke ) en het patrimonium van de buren ( buren zijn al diegenen die kunnen hinder ondervinden zonder afstandsbeperking tot waar de hinder gaat ).
Deze voorschriften worden opgelegd in het belang van de buren en kunnen door hen op ieder moment ingeroepen worden.

 
De gemeente is de eerste bewaarder van het recht. Zij is bij uitstek door de grondwet aangeduid om rust en orde te doen handhaven ten voordele van haar burgers .De gemeente heeft de voorwaarden voor de werken goedgekeurd en moet ze doen naleven. Dit is haar essentiële bevoegdheid. Indien de voorwaarden niet zouden voldoende zijn kan ze trouwens op ieder moment bijkomende voorwaarden opleggen.
 

 
Uit de reacties van veel bewoners blijkt dat er niet voldoende controle is op de naleving van de voorwaarden door de aannemers en de bouwheer. Verder blijkt ook dat de omwonenden een dovemansgesprek voeren met Infrabel en met deze aannemers, waaronder Van Laere.
Ze krijgen geen echte antwoorden op hun vragen en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Op de vorige info-vergaderingen wordt de verantwoordelijkheid voor de verschillende inbreuken steeds naar anderen doorgeschoven.
 
Ook de naleving van de MER bepalingen betreffende de uit te voeren werken is moeilijk te volgen omdat er zoveel veranderingen aan de plannen aangebracht worden zonder grondige informatie van de omwonenden. Omdat het MER zo technisch is, is het onmogelijk voor een gewone burger om al die aanpassingen te volgen.
 
Om de communicatie tussen de omwonenden en het gemeentebestuur te verbeteren vragen zij aan het gemeentebestuur om een nieuwe vergadering te organiseren zonder TUCrail of Infrabel , maar enkel met mensen van het gemeentebestuur, de verantwoordelijke voor Ruimtelijke Ordening, de gemeentelijke Technische Dienst en de omwonenden. Ze vragen dat deze vergadering wordt belegd op een datum en een uur waarop veel omwonenden kunnen aanwezig zijn en dat iedereen ervan op de hoogte wordt gebracht.
Hoeilaart, 29 mei 2012
   
Eliane Beernaert,
Gemeenteraadslid voor CD&V
E-mail : Eliane.Denys-Beernaert@telenet.be

 
In zijn antwoord verklaarde de burgemeester dat hij vond dat mevrouw Beernaert op diverse plaatsen in haar betoog toch wel serieus uit de bocht ging en dat een deel van de problemen die de omwonenden ervaren eerder van emotionele aard zijn, dan dat ze hard gemaakt worden met duidelijke feiten. Hij kende persoonlijk tal van omwonenden die zeer tevreden zijn over de manier waarop de werken verlopen en die van de bouwheer steeds de correcte antwoorden kregen op gestelde vragen.
 
Hij beloofde dat het gemeentebestuur zou bekijken of een vergadering tussen de gemeente en de omwonenden eventueel kan georganiseerd worden.