Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Spreekrecht gemeenteraad vraagt Hoeilaart landelijk te houden

donderdag 31 mei 2012

Donderdag 31 mei: Op de agenda van de gemeenteraad van vorige dinsdag stond een punt ter goedkeuring over het tracé van nieuwe verkeerswegen die voor een verkaveling nodig zijn. Het betreft de verkavelingsaanvraag van United Properties en de heer en mevrouw Boels-Holzgen voor een goed gelegen tussen de Marcel Félicéstraat, de Brusselsesteenweg en de Josse Biesmansstraat. De aanvragers plannen er 13 woningen op kavels van gemiddeld 3 are en een appartementencomplex van 4 bouwlagen op 1700m² te bouwen (20 tot 40 appartementen). Goedkeuring van een tracé veronderstelt goedkeuring van een verkaveling.

Naar aanleiding van dit punt hebben de heer en mevrouw Verougstraete de toepassing van het spreekrecht gevraagd en gekregen. Ze mochten in vijf minuten vóór de start van de gemeenteraad een aantal opmerkingen maken.
Mevrouw Goeminne Verougstraete nam het woord. Gezien de tijdslimiet beperkte ze zich tot vier punten die van algemeen gemeentelijk belang zijn.
 
Ten eerste bedankte zij de gemeenteraad voor de werkelijke toepassing van het stelsel dat participatie en inspraak van de burger in Hoeilaart belangrijk is. Wel getuigde zij van gebrek aan transparantie omtrent het vernoemde dossier en van een inbreuk op het goede bestuur wanneer geen antwoord wordt gegeven aan juridisch ondersteunde bezwaarschriften die door burgers naar de gemeente worden gestuurd.
 
Betreffende de voorgestelde wegenis, haalde ze aan dat de twee nieuwe verkeerswegen en een plein maar toegankelijk zijn langs een 50m-lange weg van 4m breed (inbreuk op de 8m-regel) zonder voetpaden. Dit brengt volgens haar risico voor verkeersonveiligheid en verkeershinder met zich mee. De toegangsweg geeft namelijk uit op de Brusselsesteenweg die zeer druk bereden is.
 
Als derde punt herinnerde ze de gemeenteraad aan het bestaan van voetweg nr 45. Deze voetweg is per definitie een onverharde, veilige en rustige weg en het wordt dagelijks door schoolgaande kinderen, senioren en andere voetgangers gebruikt. Voor de voorgestelde wegenis moet deze voetweg onderbroken worden door een plein waar wagens op rijden en parkeren. Zulke plaatselijke afschaffing van een voetweg kan maar na een wettelijke procedure bij de Provincie, wat tot heden niet is gebeurd. Ook stelde ze zich vragen bij de verdere opportuniteit van een voetweg, in diensterfbaarheid op private panden, gezien het wordt geflankeerd door een straat.
Tenslotte sprak ze in de naam van een 60-tal buurtbewoners die allemaal een petitie tegen de verkavelingsaanvraag tekenden, omdat ze direct betrokken zijn door het project. Deze burgers verzetten zich onder andere tegen de verstedelijking van Hoeilaart. Gezien het grote aantal grootschalige verkavelings- en bouwvergunningen die de laatste jaren werden toegestemd, vrezen zij voor het landelijk karakter dat nochtans de fierheid van Hoeilaart betekent. Ze halen verdere overbelasting van de wegeninfrastructuur aan, zodanig dat Hoeilaart niet alleen met sluikverkeer maar nog meer met eigen verkeer te kampen heeft.
 
Ook betreuren ze de onaangepaste socio-culturele infrastructuur. Hoeilaartse kinderopvang, scholen, kunstacademie, sportmogelijkheden en noem maar op kunnen niet verder aan de vraag beantwoorden. De geplande verkaveling van de voornoemde grond alleen al staat voor ten minste 50 wagens en 170 nieuwe inwoners, die trouwens, gezien het om een privé-project gaat, niet aan de door Hoeilaart vooropgelegde criteria moeten beantwoorden. Eén van de 15 geplande loten is voorzien voor een appartementencomplex van 1700m² op de grond, met plat dak en 4 bouwlagen hoog. Dit zou uitgeven op de Brusselsesteenweg waar vandaag alleen éénsgezinswoningen staan met schuine daken en met maximum 2 bouwlagen! Naast de architecturale ongepastheid, zou dit het daglicht én de privacy van een groot aantal omwonenden wegstelen.
 
Tot slot vroeg ze aan de gemeenteraad te denken aan de Hoeilanders die graag in een rustige, landelijke en veilige gemeente wonen; Ze vroeg de bestuurders een balans te maken tussen de voor- en de nadelen van zo'n project voor Hoeilaart.
 
Na het spreekrecht, bijgewoond door heel wat bewoners uit de omgeving van de Brusselsesteenweg, startte de gemeenteraad. Toen punt 3 werd behandeld, waarvoor de meesten gekomen waren, melde de burgemeester dat dit punt werd teruggetrokken, waarna de meeste toeschouwers met meer vragen dan antwoorden terug huiswaarts keerden. De reden waarom het punt werd ingetrokken is niet erg duidelijk. Blijkbaar is er opnieuw overleg met Stedenbouw Leuven en was het dossier hierdoor nog niet rijp voor een beslissing.