1 op 3 jongeren had drugs op zak!

zondag 17 mei 2015

Over het speelpleintje aan de Mariënparking is al veel gezegd en geschreven. Ondanks de vele klachten van de omwonenden en de inzet van jeugdwerkers is onlangs nog maar eens duidelijk geworden dat het proberen ontkennen of minimaliseren van het probleem nooit de beste keuze is. Openheid en waarheid blijven de kortste weg naar een oplossing. Enkele weken geleden organiseerde de politie Druivenstreek een grootschalige controle op het speelpleintje en in het gemeentepark. 1 op 3 gecontroleerde jongeren had drugs op zak. Dat meldde de korpschef op de voorbije politieraad. Toen raadslid en gemeenteraadsvoorzitter, Steven Coppens, OpenVLD, de vraag stelde of de hoeveelheden gevonden, kleine porties waren voor eigen gebruik of dat er eventueel ook dealers betrapt waren, kon burgemeester Vandenput  niet snel genoeg tussenkomen om te stellen dat die informatie niet beschikbaar was. Een zonderling antwoord dat weer pijnlijk duidelijk maakt hoe weinig voeling de meerderheid met openheid heeft.

Wordt het niet tijd om alle cijfers en gegevens netjes te presenteren zodat we als goed geïnformeerde burgers ons zelf een duidelijk beeld kunnen vormen van de problematiek? 

Al even verwonderlijk is het dat nergens in de wekelijkse nieuwsbrieven van de politie, iets over deze actie vermeld werd. Er worden al langer vragen gesteld bij de inhoud van deze elektronische communicatievorm van onze politiezone. Het selectief aanbod lijkt meer op marketing dan op informatieverstrekking. WIe bepaalt wat wij met zijn allen mogen weten en wat niet. Wie cencureert hier en op basis van welke criteria? Wie behandelt ons als kinderen die beter onwetend blijven?

Op een gemeenteraad, enkele maanden geleden, werd die vraag al gesteld maar een duidelijk antwoord is er nog niet gekomen.  Leven wij eigenlijk nog wel in een westerse democratie? Draait besturen tegenwoordiger enkel nog rond perceptie?