50 jaar Ziekenzorg/Samana Hoeilaart

dinsdag 05 sep 2023

Vorige zondag 3 september vierde Ziekenzorg/Samana haar 50ste verjaardag. Naast een eucharistieviering in de Sint-Clemenskerk was er ook een receptie met lekkere hapje in het GC Felix Sohie. Hieronder vind je de toespraak van voorzitster, Mia Salimans, die wat meer uitleg verschafte over de geschiedenis en de werking van Samana. Alvast een dikke proficiat!

Toespraak Mia Salimans

Lieve mensen, hartelijk welkom op het jubileum van Ziekenzorg/ Samana Hoeilaart.. In 1973 werd Ziekenzorg Hoeilaart opgestart. Door de inzet van talloze vrijwilligers dankt de vereniging haar huidig bestaan. Momenteel telt onze vereniging 10 vrijwilligers, en ik zou deze personen graag naar voren roepen. Samana is de nieuwe benaming voor ziekenzorg en bestaat plaatselijk 50 jaar.

Een terugblik op 50 jaar Samana:

In 1973 kwam Jaak Rowies zaliger samen met echtgenote Georgette Lauwers zaliger, de bezielers van ziekenzorg, op het idee om de zieken van Hoeilaart een bezoekje aan huis te brengen. En zo is het idee gegroeid om langdurige zieken en hun mantelzorgers te ondersteunen in samenwerking met het hoofdbestuur CM in Brussel.

Later is ziekenzorg een zelfstandige vereniging geworden. Gemiddeld brengt elke vrijwilliger een tiental keer per jaar een bezoek aan de zieken die hen zijn toevertrouwd. Als we dan op deze 50 jaar een raming zouden maken over het aantal bezoeken aan dorpsgenoten dan zouden we al vlug aan meer dan 10.000 bezoeken komen.

Elk jaar hebben wij tombola verkoop in de gemeente. Jaarlijks gaan wij met onze mensen op daguitstap met een liftbus. Dit jaar zijn we in Rotselaar  Java koffie gaan bezoeken. Verleden jaar zijn we in Averbode geweest, voor de corona zijn we Hasselt gaan bezoeken, in Mariembourg, Dendermonde, Pari Daizi en in Bokrijk zijn we geweest, in Brugge en Blankenberge om maar enkele uitstappen op te noemen.

In oktober hebben wij de nationale ziekendag waar wij een warme maaltijd aanbieden en een animatie voorzien om deze dag zo aangenaam te maken voor onze mensen. Op 1 november hadden we pannenkoekenfestijn in de zalen van het Lindenhof en later in de Eeckhoorn. Dit was altijd een drukte want we hadden vele vrijwilligers die ons kwamen helpen, de laatste jaren hadden we zelfs de 12 jarigen ingeschakeld samen met enkele ouders.

Deze pannenkoekenfestijn was voor ziekenzorg een bron van inkomsten waardoor we de werking van onze vereniging konden verder zetten.  Zo konden we onze mensen een klein geschenkje geven met Kerstmis/ Nieuwjaar en ook met Pasen. 

Nog later, in 2016,  is de benaming voor ziekenzorg veranderd in Samana : Samana moet je zien als de samentrekking van “Samen” en “ Mana”. “Samen” is het belangrijkste kernwoord voor onze vereniging. “Mana” betekent (levens)kracht. Dus Samana betekent eigenlijk Samen Krachtig of gemakkelijker : De kracht van Samen!

Samana streeft naar persoonlijke ontmoetingen die waardevol zijn voor zowel de persoon met een chronische ziekte en hun omgeving. Huisbezoek is een unieke meerwaarde van Samana. Er is een wederkerig contact, het geeft zin aan het leven van mensen met een chronische ziekte of zorgnood. Aandacht schenken aan eenzame mensen is zeer belangrijk. Eenzame mensen opsporen is moeilijk omdat ze zich meestal afzijdig houden.

Sinds enkele jaren zijn we aangesloten bij de Eerste Lijns Zone Druivenstreek en nu worden wij ondersteund door E.L.Z. Leuven : Mevr. Katrien Demaerschalk is onze administratieve, educatieve medewerkster.

Het resultaat van onze vrijwilligers is: 

  • een grenzeloze erkentelijkheid van de betrokkenen,
  • een immense voldoening voor onze inzet en het blijven volhouden geeft ons nieuwe kracht.

Voor onze vrijwilligers: de basis van de Samana werking is zuiver idealisme en menslievenheid.

Mag ik hopen dat een groeiend tekort aan vrijwilligers de werking van Samana in de toekomst niet zal belemmeren.

Dankwoord: 

  • Dank aan de aanwezigen voor hun belangstelling.
  • Dank ook aan het gemeentebestuur voor de subsidies die wij mochten   ontvangen voor 50 jaar Ziekenzorg / Samana.
  • Dank aan al degenen die ons op diverse manieren hebben ondersteund o.m. het hoofdbestuur van Samana Brussel en E.L.Z.Druivenstreek Leuven.
  • Dank ook aan alle vrijwilligers van de vorige jaren en de vrijwilligers van nu.

En ten slotte, onze dankbaarheid en ook onze oprechte lof gaan vooral naar al die noeste medewerkers die gedurende  50 jaar de werking van Samana hebben mogelijk gemaakt.

(v.l.n.r.) Schepen Muyldermans, Mia Salimans (voorzitster Samana), Gilberte Marchand (voorzitster Seniorenraad) en Marijke De Rudder (coördinator Vrije Tijd)