Bloemen voor Monique, Audrey en Paul op turn- en dansfeest (fotoalbum)

dinsdag 24 apr 2018

Vorige zaterdag liep de sporthal tweemaal overvol voor het tweejaarlijkse turn- en dansfeest van de Gympies. Voorzitter, Patrick Demaerschalk, zette Monique Olieslaeger, Audrey Vancampenhout en Paul Van Rompu in de bloemetjes  voor de vele jaren van inzet. Hieronder kom je te weten waarom. Het thema van dit feest was: beroepen in combinatie met turnen en dansen. Onze fotograaf was erbij en stelde een fotoalbum samen van het eerste deel van de eerste show (foto's: KarelVA)

Monique Olieslaeger startte als kind bij de Gympies in de Sint Jozefschool, de toenmalige school waar nu het Felix Sohiecentrum is. Daarna nam zij de organisatie van de club over zowel als trainster als bestuurslid. Monique kent de club door en door en maakte alle veranderingen mee, alle naamsveranderingen en clubstructuurveranderingen.Telkens zette zij haar schouders geheel vrijwillig onder de club. Zij leidde ongeveer alle groepen in de club van de allerkleinsten tot de seniorengroep. Zij leidde de wedstrijdgroep voor vele jaren. Het aantal kinderen dat zij ‘onder haar handen’ heeft gehad is ontelbaar. Het aantal trainsters die zij opgeleid heeft is immens, maar het al het werk dat zij achter de schermen heeft gedaan is van onnoemlijk belang. Zij heeft veel mensen zien komen en gaan maar Monique bleef steeds als enige constante.

Monique heeft zich echt met hart en ziel ingezet voor de club. Dit jaar neemt zij afscheid als bestuurslid wegens gezondheidsredenen. Zij blijft les geven aan onze seniorgroep. Het is dus nog geen definitief afscheid waarvoor we zeer blij zijn, maar graag willen we haar nomineren voor uitzonderlijke sportverdienste om Monique eens extra in de bloemetjes te zetten want uitzonderlijk kan je haar inzet, engagement en motivatie zeker noemen en dit niet alleen op sportief vlak want zij geeft zelf al jaren les, volgt continu opleidingen maar ook al het werk achter het turnen, achter de sport.

De verdiensten van Paul Van Rompu voor de Gympies is bijna niet te omschrijven.  Hij is en blijft een sleutelfiguur binnen de Gympies. Hij is bij wijze van spreken dagdagelijks bezig met ons vereniging, ook in de jaren dat hij drukke beroepsbezighedenhad.   Hij deed de inschrijvingen, bestelde het materiaal, doet de uitbetalingen naar de trainers, houdt de boekhouding bij, ging mee nar wedstrijden en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Je kan je de vraag stellen waarom Paul dit allemaal doet en waarom hij zich belangeloos inzet voor de Gympies.  Bij Paul gaat het over natuurlijke drang, het zit als het ware in zijn genen gebakken.   Ik denk dat Paul zijn energie heeft gehaald door iets belangeloos te doen voor de Gympies.  Hij heeft er ook voor gezorgd dat de Gympies gedurende jaren financieel gezond waren en nog steeds zijn en dit rekening houdend met een zeer democratische prijs wat het jaarlijks lidgeld betreft. We willen dan ook Paul danken voor al zijn inzet gedurende jaren binnen de Gympies.

En tot slot wil ook Audrey Vancampenhout in de bloemetjes zetten, zij is onze jeugdsportcoordinator die zich voor 100% geeft  voor de Gympies.    Bij haar kan je quasi met al je vragen terecht. Zij vergadert met de trainers, communiceert met de ouders, en heeft de algemene coordinatie over het jeugdbeleid binnen de Gympies.