CD&V/N-VA fractie laten licht schijnen op financiële situatie van WZC Hof Ten Doenberghe

woensdag 06 jan 2016

De CD&V en N-VA fractie hebben met de nodige aandacht het onlangs gepubliceerd rapport “Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen.” gelezen. In deze studie wordt de financiering van de ouderenzorgsector in Vlaanderen geanalyseerd, in het bijzonder de financiële leefbaarheid van de woonzorgcentra anno 2012. Het verlies in het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe per dag en per bed, gebaseerd op de recent ingevoerde BBC-boekhouding, lijkt op het eerste zicht beperkt maar in werkelijkheid geven deze cijfers een vertekend beeld! Enerzijds worden deze cijfers immers vergeleken met cijfers uit de NOB-boekhouding (nieuwe OCMW-boekhouding) uit 2012 die op een volledige andere leest is geschoeid dan de boekhouding van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het huidige verlies van 1,2 euro per dag en per bed wordt dus vergeleken met cijfers uit 2012. Anderzijds wordt het “beperkte verlies” daarenboven gecompenseerd door o.a. een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW die tussen 2012 en 2019 zal verdubbelen. Als we de voorziene gemeentelijke bijdrage van 2019 vergelijken met de bijdrage in 2006 onder CD&V/Pro Hoeilaart bestuur dan spreken we zelfs over een stijging van bijna 100%! Hield het verlies wel rekening met de rentelasten van de leningen, de afschrijving van de gebouwen, de loonkosten van de directie, etc.?
De dagprijs in ons woonzorgcentrum ligt vandaag de dag ongeveer 20% hoger dan de gemiddelde dagprijs in een rusthuis beheerd door het OCMW. Dit levert ons rusthuis 332.150 euro aan extra inkomsten op jaarbasis op. Ondanks deze extra inkomsten en sterkere financiële inspanningen van de gemeente waarin de Hoeilaartse bevolking onrechtstreeks haar steentje bijdraagt slaagt het woonzorgcentrum er vooralsnog niet in om rendabel te zijn. Een te grote kloof (+/- 30%) tussen het aantal erkende RVT-bedden en het aantal zwaar zorgbehoevenden in ons rusthuis ligt hier mede aan de basis. De opvang van zwaar zorgbehoevenden mag dan misschien wel terecht een prioriteit zijn, belangrijk is dat de erkenning van RVT-bedden grotendeels parallel loopt, licht Youri Vandervaeren, OCMW-fractieleider voor CD&V Hoeilaart toe.
De CD&V en N-VA fractie zijn voorstander van een performanter beleid waarbij structurele en efficiënte maatregelen het woonzorgcentrum financieel gezonder kunnen maken. Laten we alvast werk maken van meer erkende RVT-bedden en een performanter (personeels)beleid!
Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, CD&V Hoeilaart  - Myriam Warson, N-VA