Cultureel Hoeilaart neemt afscheid van Beatrijs

vrijdag 30 sep 2016

Woensdagavond kwamen cultureel Hoeilaart en de collega's van de gemeente samen om Beatrijs Dhont in de bloemetjes te zetten. Onze Hoeilaartse cultuurcoördinator is  enkele weken geleden vervroegd op pensioen gegaan en dat vroeg om een feestje. Dat heel wat Hoeilanders haar werk doorheen de jaren bijzonder gewaardeerd hebben, was van de gezichten af te lezen. Hieronder vind je ook de tekst van een van de toespraken. Beatrijs ging woensdagnacht zeker niet onbestoeft slapen. Terecht.

Beste vrienden en collega’s, beste Beatrijs . We zijn hier vandaag samen om het pensioensafscheid te vieren van Beatrijs Dhont, de Hoeilaartse cultuurcoördinator, die in 1985 op de gemeente kwam werken om o.a. het Druivenfestival in goede banen te leiden. Sta me toe om een kort overzicht te geven van wat zij de voorbije 31 jaar voor Hoeilaart betekent heeft.

Ik werkte voor het eerst met haar samen in 1986, ter gelegenheid van 800 jaar Hoeilaart waar zij meehielp orde te scheppen in een toch wat chaotische organisatie, o.a. op het vlak van de kaartenverkoop. De toon was gezet: oplossingen vinden en problemen oplossen.

Cultureel Hoeilaart van toen is nog in weinig te vergelijken met de situatie vandaag. Het GC Felix Sohie bestond nog niet, de gemeente bood zelf amper culturele activiteiten aan, de Koldam was het povere ‘cultuurpaleis’ van dienst en over een cultuur-, sport- of jeugddienst werd zelfs nog niet nagedacht.

Beatrijs had het die eerste jaren niet gemakkelijk, vooral wat het Druivenfestival betrof.  Soms kreeg ze van de verantwoordelijke pas een maand op voorhand de noodzakelijke opdrachten om de feesten vorm te geven, wat in 1990, ter gelegenheid van 125 druiventeelt, ondanks haar inzet en motivatie, een kleine ramp werd.  Het festival zat op een dood spoor, gevangen in een totaal verouderd keurslijf.

Het Druivenfestival van 1991 werd georganiseerd met een volledig nieuwe ploeg die  wel tijdig plande en nieuwe ideeën aanbracht. Gedurende 13 jaar zouden we samen haast elke dinsdagavond samenkomen met het kerncomité. Beatrijs was voor ons de ideale medewerkster op wie je steeds kon rekenen en die plichtsbewust en creatief meedacht, en zo het festival opnieuw en succesvol vorm gaf.  Het waren schitterende jaren en het resultaat van die samenwerking was naarverhand, waarvoor onze oprechte dank.

Hoe belangrijk Beatrijs voor cultureel Hoeilaart geweest is, kan je maar begrijpen als je weet welke weg onze gemeente heeft afgelegd in haar culturele ontwikkeling. Beatrijs heeft de hele reis van nabij meegemaakt en had het roer mee in handen.  Van een dorp met een bibliotheek in de pastorij tot de opening van het vernieuwde GC Felix Sohie.  Om enkele voorbeelden te geven: zij begeleidde de renovatie van de oude gemeenteschool tot het bescheiden voormalige culturele centrum, zij begeleidde samen met voormalig schepen Patrick Demaerschalk, het dossier dat leidde tot de erkenning door de Vlaamse Gemeenschap, van het gemeenschapscentrum, de eerste stap naar een echte cultuurdienst, de basis tot een volledig nieuwe kijk op het Hoeilaarts gemeenschapsleven.  Zij stond mee aan de wieg van de Meifeesten en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.  Zij werkte mee aan de nota uit die uiteindelijk het programma vastlegde waaraan het nieuw te bouwen gemeenschapscentrum zou moeten voldoen.

Maar vooral was zij in haar functie als cultuurcoördinator de sleutelfiguur tussen het beleid en het verenigingsleven en probeerde zij steeds een meerwaarde te bieden, mee te denken. Zij toonde altijd respect voor de vele vrijwilligers en toonde zich in die samenwerking meer ‘een van ons’, dan ambtenaar.

Dat Hoeilaart vandaag, in tegenstelling tot onze buurgemeenten, nog een sterk en actief verenigingsleven heeft, daar heeft zij zonder twijfel een belangrijke rol in gespeeld, vooral omdat zij er steeds was, niemand de bomen instuurde en altijd een luisterend oor had voor wie ondersteuning nodig had. Op haar kon je rekenen. Een toffe madam!

Beste Beatrijs, dat je Hoeilaartse ambtenarencarrière hier eindigt op een manier die we met zijn allen toch wel schandelijk vinden, is betreurenswaardig. Blijkbaar vindt het gemeentebestuur dat het cultuurbeleid beter af is zonder jou. Te gek voor woorden.  Achteraf hadden we dit kunnen zien aankomen toen men jouw dienst tijdens de bouw van het GC Felix Sohie in een afgeleefde badkamer in de kasteelhoeve stopte. Het waren de eerste signalen van een gebrek aan respect voor het culturele hart van Hoeilaart.

Jammer voor ons maar een geluk voor de Wereldwinkel waar je met je echtgenoot voor de komende jaren de leiding hebt overgenomen.  Wie jou kent, weet dat je je hiervoor 200% zal inzetten en dat toont jouw veerkracht en motivatie.

Beste Beatrijs, het feit dat hier vandaag zoveel vrienden en collega’s op jouw afscheidsfeestje aanwezig zijn, een samenkomst die je trouwens zelf hebt georganiseerd - het gemeentebestuur vindt het duidelijk niet nodig om iemand te bedanken voor 31 jaar hard werk – bewijst hoe erg we op je gesteld zijn.

Gelukkig zullen we je ook de volgende jaren vaak tegenkomen want jij blijft deel uitmaken van onze lokale wereld.

In naam van ons allemaal, van al wie het goed meent met Hoeilaart, bedankt voor wie je al die jaren was, voor de soepele wijze waarom we mochten samenwerken, voor dat oogje dat je soms dichtkneep, voor de weg die je gemotiveerd hebt afgelegd. Het ga je goed.

(Jan Van Assche)