Energiecoöperatie Druifkracht van start

donderdag 19 dec 2019
play video

Vlaanderen heeft er een nieuwe energiecoöperatie bij. In de Druivenstreek (Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren) is ‘Druifkracht’ deze maand begonnen als burgercoöperatie.

Kansrijk

In 2018 vond een initiatiefgroep van twintig vrijwilligers elkaar rond het idee om in de streek duurzame energie op te gaan wekken. Daarvoor is nu de burgercoöperatie Druifkracht opgericht. Inmiddels hebben al enkele honderden streekbewoners zich als belangstellende aangemeld en werd er een flink aantal kansrijke zonne-energieprojecten gevonden. “We willen het niet alleen bij woorden houden. De ambitie is om ook als burgers zélf vorm te geven aan de energietransitie die zo hard nodig is als antwoord op de klimaatcrisis. Wachten op anderen is voor ons geen optie”, aldus Jan Rongé, initiatiefnemer van het eerste uur. “Een druppel op een gloeiende plaat? Zie het eerder als een druppel olie die een vastgelopen machine op gang brengt.”

Voor het klimaat

“Nu er bijna € 30.000 startkapitaal bijeen is gebracht en we bij de notaris zijn geweest, is onze burgercoöperatie een feit. Iedereen die dat wil, kan zich vanaf nu bij ons aansluiten. Iedere burger die minimaal 250 euro investeert, wordt coöperant en is daarmee mede-eigenaar van Druifkracht. We zijn een vrijwilligersorganisatie, gedragen door lokale burgers. Onderschat onze vrijwilligers niet, we hebben experts in huis op heel wat domeinen. Na enkele jaren, wanneer we voldoende werkingsmiddelen hebben opgebouwd, kan het wel zinvol zijn om een betaalde werkkracht in dienst te nemen. Maar dat zal het karakter van onze organisatie niet veranderen: we willen een sociale onderneming zijn en blijven, die ‘t niet primair doet voor het geld, maar voor het klimaat en voor de mensen uit de Druivenstreek.”

Erkenning

Druifkracht sluit zich aan bij REScoop Vlaanderen, de koepelorganisatie van burgerenergiecoöperaties. Druifkracht vraagt ook erkenning aan bij de Nationale Raad voor de Coöperatie en ambieert verder de officiële status van sociale onderneming. Druifkracht kiest in al haar engagementen voor partners en ondernemers uit de eigen regio en zal een deel van haar toekomstige winst investeren in sociale projecten in de Druivenstreek.Druifkracht.be

“Omdat we nog volop in onderhandeling zijn, kunnen we nog geen namen noemen van de zonne-energieprojecten die we op het oog hebben. Wel kunnen we bevestigen dat het in eerste instantie gaat om zonnepanelen op grote daken van bijvoorbeeld (semi-) overheidsgebouwen in de streek. Later gaan we aan de slag met nog andere vormen van hernieuwbare energieopwekking, en zeker ook met energiebesparing. Wie geïnteresseerd is om zich aan te sluiten bij Druifkracht, kan terecht op www.druifkracht.be.”