Kostprijs van het nieuwe kinderdagverblijf volledig ontspoord! (persbericht)

maandag 22 mrt 2021

Het nieuwe gemeentelijk kinderdagverblijf, ’t Druifje, zal dit najaar haar deuren openen. CD&V Hoeilaart juicht toe dat er 15 extra kinderen zullen kunnen opgevangen worden! Het is namelijk niet vanzelfsprekend voor jonge ouders om een opvangplaats in onze gemeente te vinden omdat de wachtlijsten alsmaar langer worden. In een onlangs verschenen persbericht meldde Open-VLD dat het nieuwe kinderdagverblijf bijna 3 miljoen Euro zal gaan kosten wat overeenkomt met de raming zoals werd opgemaakt in 2018.

Al bij de voorstelling van het kinderdagverblijf heeft CD&V Hoeilaart gemeld dat dit project riskeerde onbetaalbaar te worden en moeten we nu tot onze spijt vaststellen dat de totale kostprijs voor het nieuwe gemeentelijk kinderdagverblijf volledig ontspoord is en een serieus gat in de begroting heeft geslagen! Uit opgevraagde informatie over de reële kostprijs blijkt dat de werkelijke uitgaven het budget sterk overschrijden.

De reële kostprijs zoals we die vandaag kennen is echter:

  • Afbraak oud rusthuis:  €173 216,32
  • Ruwbouw: €2 813 863,69
  • Aanleg parking: €58 728,50 
  • Omgevingsaanleg: €538 071,60
  • Herstelling inkom WZC:  €147 205,26.

Totaal: € 3 731 085, 37 + ongeveer €500 000 archtitect, Haviland en veiligheid). Zo krijgen we als kostprijs: €4 231 085,37.  

“De Vlaamse overheid betaalt 500.000 euro subsidies. De rest van het bedrag moet de gemeente zelf betalen.. Er blijft dus nog altijd bijna 4 miljoen Euro te betalen. En gelukkig heeft men de grond nog niet moeten betalen”, vertelt Julie Bollue, CD&V gemeenteraadslid. 

Gelijkaardige projecten in andere gemeenten tonen duidelijk dat het goedkoper kan:

  • In Tervuren heeft men onlangs een nieuw kinderdagverblijf gebouwd voor 42 kinderen.  Kostprijs: €750 000
  • In Zwevegem (Kortrijk) heeft men vorig jaar een kinderdagverblijf gebouwd voor 58 kinderen. Kostprijs: €1 125 000  
  • In Hoeilaart bouwt men een kinderdagverblijf voor 38 kinderen:  Kostprijs: €4 200 000

“Zelfs als men alleen de kostprijs van het gebouw in rekening neemt (dus zonder omgevingswerken,….), dan is ongeveer 2,8 miljoen euro nog ongelooflijk veel geld. Wij kunnen spijtig genoeg dus alleen maar besluiten dat Open Vld en Pro Hoeilaart voor dit gemeentelijk kinderdagverblijf een waanzinnig bedrag betaald hebben en dat ze het belastinggeld van de Hoeilander niet als een goede huisvader hebben beheerd.”

“Van bij het begin hebben wij aangegeven dat de kosten voor het nieuwe kinderdagverblijf ontzettend hoog zouden zijn. Wij hebben toen een betaalbaar alternatief aangereikt nl. de renovatie van het bestaand kinderdagverblijf op Solheide, maar het gemeentebestuur heeft deze veel goedkopere oplossing geen kans gegeven.”

“De gemeente had ook bijkomend kunnen kiezen voor een andere betaalbaar systeem van kinderopvang ondersteund met een sterke omkadering door de gemeente via het OCMW en begeleiding van de onthaalouders. Het OCMW Overijse bewijst alvast dat dit kan en met succes”, voegt Julie Bollue hier nog aan toe.

Het aantal opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar:

  • Hoeilaart: 33,83
  • Overijse: 65,04

De gemeente kan dan bijvoorbeeld zorgen voor de facturatie aan de ouders en de uitbetaling van de onthaalouders, waarbij zij ook een beroep kunnen doen op de pedagogische deskundige in dienst van het huidige kinderdagverblijf. Dit zorgt ervoor dat er meer onthaalouders aan de slag blijven en gaan. Op die manier kunnen we nog extra kinderopvangplaatsen creëren. 

“Vanuit CD&V Hoeilaart vinden we betaalbare kinderopvang en voldoende betaalbare kinderopvangplaatsen heel belangrijk”, zegt Julie. “We vinden het dan ook jammer dat de uitgaven zo ontspoord zijn terwijl voor minder geld meer opvangplaatsen hadden kunnen gecreëerd worden.” 

(Persbericht CD&V)