In Memoriam Mariette Ghyselinck

vrijdag 07 apr 2023

Donderdagmiddag nam Hoeilaart in de Sint-Clemenskerk afscheid van Mariette Ghyselinck, overleden te Leuven, op 30 maart 2023. Mariette werd 74. Na haar studies, werkte ze lang halftijds te Leuven in de universiteitsbibliotheek van de faculteit “wijsbegeerte en letteren” terwijl ze haar vrije tijd  spendeerde als vrijwilligster…jawel, in de kleine parochiale bibliotheek naast de toenmalige pastorie.  

Later verhuisde ze mee naar de bib aan de gemeenteschool (GC Felix Sohie) de voorloper van de huidige moderne en gedigitaliseerde bib, om dan uiteindelijk, begin jaren ’80, ook hier als halftijdse bibliothecaresse, in de openbare, gemeentelijke bib en in dienst van de gemeente te werken samen met haar Leuvense ambt. Het moet zowat rond 2008 geweest zijn dat Mariette haar pensioen nam. 

De liefde voor de literatuur, de geschiedenis en de filosofie, was voor haar steeds prioriteit !. 

Zonder twtijfel mag gesteld worden dat Mariette aan de wieg stond van de hudige gemeentelijke bibliotheek, in een periode zonder computers en weinig, vaak aftandse infrastructuur, in niets te vergelijken met de huidige. Haar jarenlange inzet heeft het pad geëffend, het vuur warm gehouden, voor de bib die ons vandaag zo ongelooflijk verwent. Als Hoeilaartse gemeenteschap kunnen we daar niet dankbaar genoeg over zijn.

Mariette heeft geen gemakkelijk leven geleefd. Haar gezondheid liet haar te vaak in de steek.  Vaarwel en rust in vrede Mariette en bedankt.

We besluiten met het tekst op haar rouwkaartje:

Bouwen is vertrouwen
Geloven dat de afbraak niet het einde zal zijn
Bouwen is mensen ont-moeten
Samen geloven in een droom
Bouwen reikt over de dood heen
Vertrouwend op de dragende hand van de Heer

(Mariette GhyselinCo - 14/06/2010)