In memoriam: Paul van Rompu

maandag 29 nov 2021

Vorige zaterdag nam Hoeilaart in de Sint-Clemenskerk massaal afscheid van Paul Van Rompu, een man die zich, via de turnclub 'de Gympies' 30 jaar lang inzette voor onze gemeenschap. Hij overleed op 20 november, 80 jaar oud. Met Paul verliest de Hoeilaartse sportwereld een groot man. Hoeilander.be wil zich bij deze aansluiten bij de vele betuigingen van deelneming die de familie mocht ontvangen. Hieronder vind je het woordje dat Patrick Demaerschalk, voorzitter van turnclub 'De Gympies', op de begrafenis zaterdag, uitsprak. 

Beste Paula en Mireille, beste Lukas, Matthijs & Paulien, beste aanwezigen,

Vorige zaterdag nam Hoeilaart in de Sint-Clemenskerk massaal afscheid van Paul Van Rompu, een man die zich, via de turnclub 'de Gympies' 30 jaar lang inzette voor onze gemeenschap. Hij overleed op 20 november, 80 jaar oud. Met Paul verliest de Hoeilaartse sportwereld een groot man. Hoeilander.be wil zich bij deze aansluiten bij de vele betuigingen van deelneming die de familie mocht ontvangen. Hieronder vind je het woordje dat Patrick Demaerschalk, voorzitter van turnclub 'De Gympies', op de begrafenis zaterdag, uitsprak. 

Paul heeft zich echt met hart en ziel gedurende 30 jaar ingezet voor onze/zijn turnclub De Gympies waarvan 22 jaar als penningmeester. Als voorzitter van deze  turnclub valt het me zeer zwaar om nu al afscheid te moeten nemen van Paul.  We verliezen hierbij een goede vriend, de vader van onze vereniging.

Paul was een sleutelfiguur en vaderfiguur in onze club en stond ons steeds met wijze raad en daad bij in al onze beslissingen. Hij was een man waar je een huis kon op bouwen en die steeds naar oplossingen zocht als er zich problemen voordeden. Paul kende de club door en door en maakte alle veranderingen mee, alle naamsveranderingen en clubstructuurveranderingen.Telkens zette hij zijn schouders geheel vrijwillig onder de club.

De verdiensten van Paul Van Rompu voor de Gympies zijn bijna niet te omschrijven.  Hij was bij wijze van spreken dagelijks bezig met onze vereniging vna 600 leden, ook in de jaren dat hij drukke beroepsbezigheden had.   De uren die Paul in onze club gestoken heeft zijn ontelbaar. Hij was er overal bij.  Het organiseren van wedstrijden en feesten, de inschrijvingen van de leden, materiaal gaan afhalen en terugbrengen, medische attest invullen en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Niets was hem teveel. 

Je kan je de vraag stellen waarom Paul dit allemaal deed en waarom hij zich belangeloos heeft ingezet voor de Gympies.  Bij Paul ging het over natuurlijke drang, het zat als het ware in zijn genen gebakken.   Ik denk dat Paul zijn energie heeft gehaald door iets belangeloos te doen voor de Gympies.  Hij heeft er ook voor gezorgd dat de Gympies gedurende al die  jaren financieel gezond waren en nog steeds zijn en dit rekening houdend met een zeer democratische prijs, wat het jaarlijks lidgeld betreft. We willen dan tijdens deze afscheidviering ook Paul danken voor al zijn inzet gedurende de jaren binnen de Gympies.

Een van zijn laatste dromen was uiteraard ook het realiseren van een turnhal. Spijtig genoeg zal hij dit niet meer kunnen meemaken maar als eerbetoon aan Paul zullen wij aan het  gemeentebestuur vragen om een gedenkplaatje van Paul in de nieuwe turnhal te mogen aanbrengen zodat hij van aan de overkant, waakzaam zoals hij altijd is geweest, kan toezien hoe zijn club die hij zo lief had, groeit en verder bloeit.    Namens het bestuur, de trainers en al diegenen die hem dierbaar zijn:  Paul, dank voor alles wat je voor deze club hebt gedaan.  Het ga je goed, rust nu maar in vrede!

Patrick Demaerschalk, voorzitter turnclub 'De Gympies'.