Spoorwegberm wordt één groot distelparadijs

dinsdag 26 jul 2016

"Iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder, pachter etc. is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk geachte distels met alle middelen te beletten". Deze reglementering kadert in de wetgeving op gewasbescherming. Dat is letterlijk wat je kan lezen in de Belgische 'distelwet' van 2 april 1971. Zaden van distels verspreiden zich immers vrij gemakkelijk en kunnen hinder of schade toebrengen aan gewassen. Een attente Hoeilander wees ons vandaag op de meer dan uitbundige groei van dit 'onkruid' op de spoorwegbermen. De foto's werden genomen ter hoogte van de spoorwegbrug aan de Nilleveldstraat.

Er mogen dan wel stemmen zijn die oproepen om de distelwet aan te passen, vandaag is deze hele situatie in ieder geval een grote overtreding.  Waarom deze bermen niet onderhouden worden, is weer zo'n verhaal van besparing en excuses en vemoedelijk slecht beheer maar dat is tegenwoordig meer regel dan uitzondering.

Op deze manier zal het aantal distels exponentieel toenemen. Een beetje wind en het zaad verspreid zich over de hele omgeving en verder. Wie in de nabijheid een tuin heeft, weet dus wat hij de volgende jaren ongevraagd mag bestrijden.