Veilig fietsen is meer fietsen (persbericht CD&V)

dinsdag 24 sep 2019

Het fietspad Hoeilaart-Overijse laat dagelijks schoolgaande kinderen van de ene gemeente naar de andere fietsen. Maar iedere fietser weet da thet kruispunt ter hoogte van de Victor Marchandstraat gevaarlijk is voor fietsers en moeilijk voor automobilisten. Zij moeten namelijk over het fietspad rijden om aankomende fietsers te kunnen zien.  

“Dit fietspad wordt dagelijks door veel leerlingen uit Hoeilaart gebruik tom naar school te gaan in Overijse. Over een paar weken is het ’s morgens donker waardoor fietsers nog moeilijker te zien zijn.Het is hoog tijd om deze plaats veiliger te maken”, aldus Julie Bollue, gemeenteraadslid van CD&VHoeilaart.  

Opde gemeenteraad van september stelde Julie Bollue een aantal ‘eenvoudige, snelle’ aanpassingen voor.“ Het plaatsen van ledstroken waarschuwen automobilisten wanneer fietsers in aantocht zijn.Er bestaan ook waarschuwingsborden die oplichten wanneer er fietsers zijn. Men kan tevens automobilisten sensibiliseren door het aanbrengen van een bijkomend verkeersbord. “Bi-flash” is een voorbeeld van een systeem dat fietsers detecteert die willen oversteken. “Op zeer korte termijn zou men deze plaats veiliger kunnen maken.”, aldus Julie Bollue.

Verder verwijst ze ook naar de knelpunten die de Fietsersbond Druivenstreek in samenwerking met de sportraad in 2017 hado pgelijst. “We dienen dringend werk te maken van de andere meest kritische knelpunten in onze gemeente. Denk maar aan de Jezus-Eiksesteenweg en de Waversesteenweg waar fietsen zeker geen pretje is en de Terhulpensesteenweg ter hoogte van de Meutedreef waar oversteken bijna onmogelijk en levensgevaarlijk is.”

Julie Bollue hoopt dat het gemeentebestuur van Hoeilaart deze voorstellen in overweging neemt want zegt ze: “Veiligfietsen is meerfietsen!”.

(Dit was een persbericht van CD&V)